Det viser tall fra Nord Pool søndag. I Oslo-området (NO1) og Bergen-området (NO5) fortsetter prisene å være helt like, med en døgnpris på 2,76 kr/kWh, før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte. Det er så vidt høyere enn prisrekorden fra fredag 12. august, altså for to dager siden.

Inkludert nettleie og avgifter gir dette en strømpris til sluttbruker på rundt 4 kr/kWh, litt avhengig av nivået på nettleia. En forbruker må betale omtrent halvparten av dette, resten dekkes av strømstøtteordningen. Næringsliv uten strømstøtte må regne med en kostnad på over 3,20 kr/kWh mandag i disse to prisområdene.

Prisnivået er svært jevnt gjennom døgnet. Det skiller bare 18 øre fra det laveste prisnivået klokka 10 (2,72 kr/kWh), til det høyeste i timen rett etter midnatt (2,90 kr/kWh).

Gjennom sommeren har prisene i NO1 og NO5 steget betydelig, men er fortsatt et godt stykke under prisene helt sør, i NO2, som dekker sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold. I denne delen av landet passerer strømprisen mandag igjen 4 kr/kWh for hele døgnet. Vi er nå i den dyreste strømperioden noen gang i NO2, med høyere priser enn før jul i fjor.

I NO2 er også prisforskjellene større i løpet av døgnet enn i resten av Sør-Norge. Den laveste timeprisen er klokka 03.00 natt til mandag, med 3,34 kr/kWh. Så stiger prisene, og når toppen klokka 19.00 mandag kveld, med 4,51 kr/kWh.

Grafikken viser hvordan prisene har skilt lag mellom Oslo og Sørlandet de siste ukene.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10908170/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10908170" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Høyere priser i Midt-Norge mandag</p><p>De siste dagene har prisene i Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) begynt å skille lag, etter å ha vært ekstremt lave i begge prisområder. Klokka 09.00 koster strømmen før nettleie, avgifter og strømstøtte 2,46 kr/kWh i Trondheim.</p><p>Døgnprisen i NO4 blir faktisk 70,9 øre/kWh. Dermed slår strømstøtten helt marginalt inn i dette prisområdet for første gang siden 20. april i år.</p><p>Grafikken under viser hvordan prisene utvikler seg i Norge mandag, sammenliknet med det svenske hovedområdet SE3 (Stockholm og Göteborg) og Jylland (DK1).</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10907146/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10907146/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10907146" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">På nivå med Tyskland og Storbritannia</p><p>Prisene i NO2 ligger nå svært nært de tyske strømprisene; differansen ligger på rundt 10 øre/kWh mesteparten av dagen mandag, før prisene sørover i Europa løfter seg til langt høyere nivåer mandag kveld. Klokka 20.00 mandag betaler tyske strømkunder tilsvarende cirka 5,50 kr/kWh før nettleie og avgifter. Bare i én time mandag er strømprisene i NO2 høyere enn i Tyskland.</p><p>Prisbildet er litt annerledes mot Storbritannia, som også har omtrent samme priser som NO2 store deler av mandagen, før de britiske prisene stiger en god del mandag kveld. Som kjent er det <a href="https://www.europower-energi.no/nett/derfor-vil-ikke-norske-kraftverk-fa-engelske-strompriser-pa-englandskabelen/2-1-1155717">en egen auksjon knyttet til forbindelsen</a> North Sea Link (NSL). I denne auksjonen er prisene på norsk side litt lavere enn de britiske prisene. Dermed blir det eksport fra NO2 til Storbritannia store deler av dagen mandag, selv om strømkundene på Sørlandet samtidig betaler litt mindre for strømmen enn kundene på den britiske øya.</p><p>Grafikken under viser hvor like prisene er i NO2, Tyskland og Storbritannia mandag.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10907154/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10907154/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10907154" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">NO2 «transittområde» for overskudd fra NO1 og NO5</p><p>Eksporten mot Danmark og Tyskland går også gjennom hele døgnet mandag, slik at den totale eksporten fra NO2 blir på 47,5 GWh i morgen. Det er omtrent like mye som prisområdet får tilført av strøm fra Oslo-området og Bergen-området.</p><p>Grafikken under viser hvordan strømmen flyter ut og inn av NO2 mandag.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10907174/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10907174/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10907174" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p><i>Artikkelen er oppdatert etter første publisering med oversikt over prisforskjellen mellom NO1 og NO2.</i></p>