Når prisen når 2,22 kr/kWh klokken 17 tirsdag ettermiddag i Sør-Norge, er prisen samtidig den høyeste for hele Nord-Europa i to timer.

Dette er spotprisen før eventuell strømstøtte, nettleie og avgifter. Forbrukerne vernes i stor grad for prissjokket og slipper unna med drøyt 85 øre/kWh for den dyreste timen (før avgifter og nettleie).

Vi må tilbake til slutten av januar i år for å finne en periode der strømprisen har vært så høy i to sammenhengende timer. I tillegg var det én time i oktober, der prisen gikk over 2,20 kr/kWh.

Det tegner altså til å bli en godt betalt dag for kraftprodusentene.

Faktisk må vi tilbake til 8. mars, altså for nesten ni måneder siden, for å finne en høyere døgnpris i Sør-Norge.

I Sør-Norge blir prisen i snitt 1,42 kr/kWh, altså med 2,22 kr/kWh som den høyeste timeprisen og 81 øre/kWh som den dårligst betalte timen natt til tirsdag.

I Midt-Norge blir døgnprisen på 50 øre/kWh. Her varierer prisen fra 24 øre/kWh natt til tirsdag og opp til 72 øre/kWh klokken 13 på tidlig ettermiddag.

Minstepris i nord som vanlig

I Nord-Norge blir strømprisene Europas laveste tirsdag, sammen med de to nordligste svenske prisområdene. Laveste timepris er som i Trondheim på 24 øre/kWh natt til tirsdag. Dyreste pris blir 38 øre/kWh klokken 09.00.

Prisene i Finland ligger også delvis på nordnorsk nivå. Det var markedet i Finland som kollapset på fredag, da det ble lagt inn feil bud.

Grafikken under viser hvordan det igjen er svært liten prisforskjell mellom Sør-Norge og de nærmeste europeiske områdene. Maksprisen tirsdag klokken 17 er den samme i Sør-Norge, Stockholm, Jylland, Tyskland og Nederland.

Det blir lite netto eksport tirsdag, bare 4 GWh til sammen. Siden prisene veksler mellom å være høyere og lavere med de andre landene, blir det stort sett utveksling begge veier. Først og fremst er Storbritannia som vanlig unntaket, som igjen konsekvent ligger høyere enn Sør-Norge i pris.

14 øre differanse for forbrukerne – 140 øre for produsentene

Tirsdagen er for øvrig et godt eksempel på hvordan prisene nå svinger veldig mye mer for produsentene enn for forbrukerne.

Det er 1,41 kr/kWh bedre betalt å produsere kraft klokken 17 tirsdag, enn det er natt til tirsdag.

Forbrukerne betaler på sin side 14 øre/kWh mer i den dyreste kontra den billigste timen.