De europeiske prisene smitter som kjent over til Norden gjennom utveksling av strøm mellom landene. Dette kan vi klart se i de sør-norske prisene som i dag, fredag, hvor spotprisen i Oslo og Bergen ligger på 1,75 kr/kWh, mens spotprisen i Kristiansand i dag ligger på 2,17 kr/kWh, viser tall fra Nord Pool.

Prisforskjellen innad i Sør-Norge skyldes flaskehalser mellom prisområdene, og at evnen til å regulere produksjonen er større på Sørlandet enn Østlandet.

På tross av ny bunnrekord for fyllingsgrad i uke 23 for prisområde Kristiansand (NO2), fortsetter produsentene å produsere for eksport.