Først det nordiske markedet. Så vidt Europower kjenner til har den nordiske systemprisen aldri vært høyere enn den er i morgen. Den er 108,83 euro/MWh, tilsvarende 110,5 øre/kWh.

I følge Nord Pool var forrige prisrekord 14. desember 2010 da systemprisen var 103,25 euro.

Selv om den nordiske prisen blir rekordhøy i morgen (onsdag), blir det ikke rekordpriser i Norge. Morgendagens døgnpris i Sør-Norge er 113,84 euro/MWh, tilsvarende 115,7 øre/kWh.

Faktisk er døgnprisen i Sør-Norge enda høyere i dag (tirsdag) med 115,4 euro/MWh, tilsvarende 117,6 øre/kWh.

3000 øre/kWh

Så de britiske prisene. Morgendagens priser i England er astronomisk høye. Døgnprisen er 424 pund/MWh, tilsvarende 502 øre/MWh. Høyeste timepris er 2500,01 pund/MWh, tilsvarende 2977 øre/kWh.

Ja, du leste riktig. Strømprisen i England i morgen kveld er nesten 30 kroner per kWh. Det er soleklar ny prisrekord i England.

Testkjøring av kabelen mellom Norge og England er i gang. I følge markedsmeldinger fra Statnett blir kabelen kjørt med høy effekt i noen timer både i dag og i morgen. I seks timer i dag eksporterer Norge 1,4 GW gjennom kabelen, altså full effekt.

Snart er kabelen i ordinær drift, og det vil mest sannsynlig påvirke prisnivået i Norge.

Oppdatering onsdag: Den britiske døgnprisen torsdag er 414 pund/MWh, tilsvarende 4,93 kr/kWh. Høyeste timepriser torsdag kveld er 1500 pund/MWh, tilsvarende 17,8 kr/kWh.

Kurven viser britisk strømpris i enkelttimer. Den tynne vertikale stripen til høyre viser at strømprisen eksploderer onsdag kveld det med 2500 pund/MWh. Foto: Europower

Vindstille, gasspriser til himmels

Norske analytikere har merket seg den ekstreme situasjonen i England.

– Britene klarer ikke å stable på beina nok kraft når det ikke blåser, og det gjør det ikke akkurat nå. Det er helt vindstille. Man snakker om den perfekte stormen. Nå er vi er midt i den, sier John Brottemsmo.

Han er senioranalytiker i World Kinect Energy Services.

Utgangspunktet er ekstremt høye gasspriser, så eksploderer kraftprisen når det i tillegg blir vindstille.

– Gassmarkedet i UK ligger skyhøyt i pris. I oktober koster gass 165 penc/term. Det er rundt fire ganger det normale. I tillegg må vi huske at september ikke er en spesiell forbruksmåned for gass i UK. At vi har priser på dette nivået, gjør at vi konkurrerer med kineserne på gass i forma av LNG. De prisene har også skutt til himmels, sier Brottemsmo.

– Norske priser vil stige betydelig

Han sier at britene kan risikere svært høye priser gjennom hele vinteren.

– De har investert mye i ny produksjonskapasitet, men får ikke utnyttet den fordi det ikke blåser. England kan få store problemer dersom det blir svært kaldt til vinteren og det ikke blåser. Da blir det ekstreme priser, sier Brottemsmo - som om ikke 2500 pund/MWh er ekstremt nok.

For det norske markedet er det store spørsmålet hvor mye England-kabelen kommer til å påvirke de norske prisen.

– Når UK-kabelen kommer i ordinær drift, så vil vi nok prisen i det norske prisområdet NO2 (Kr.sand) stige, men vi vet ikke hvor mye. Men erfaringen fra Tyskland-kabelen tilsier at prisen i de sørlige områdene vil øke betydelig, sier han.

Har startet opp alle reserver

Analytiker Olav Botnen i Volue sier at kraftprodusentene i England nå kan kreve nesten hva som helst for kraften.

– Det er bare 2 GW vind i morgen som er ekstremt lite for årstiden. I tillegg er flere kabler koblet ut, og den termisk kapasitet er 3 TWh lavere sammenlignet med i fjor. Kombinasjonen av mye termisk produksjon ute, nesten ikke vindkraft og gasspriser i himmelen, er heftig. Da må man ty til de siste MW-ene som er tilgjengelig. De som tilbyr de siste megawattene kan nærmest forlange den prisen de vil ha og få det. Så langt ut på tilbudskurven er det ingen konkurranse og da blir det fantasipriser, sier Botnen.

Alle reserver er nå satt i drift for å dekke etterspørselen.

– Dette er sesongen for å dekke inn kapitalkostnader for anlegg som ellers ikke får inn noe. Det ligger reserver i det britiske kapasitetsmarkedet som er betalt for «å stille til start» når det trengs. De varsles gjerne en dag i forveien, og i morgen er alle slike anlegg tatt ut av møllposen, sier Botnen.

Å skru på et kraftverk er ikke gjort med å vri om en bryter.

– Det tar rundt åtte timer å starte opp. Selskapene må hente inn mannskap, og det koster hundretusener av kroner å starte opp, og slitasjen er stor. Disse kostnadene skal dekkes inn i løpet av noen få timer, og da blir prisen svært høy, sier Botnen.

– Jeg tror det blir en vill pris når vi kommer til den dagen det skal eksporteres til England, sier prisanalytiker Olav Botnen i Volue. Foto: Haakon Barstad

– Tror det blir en vill pris

Norske kraftprodusenter har allerede fulgt med på det britiske markedet når de har planlagt produksjonen sin denne høsten. Det vil forsterke seg nå kabelen blir satt i ordinær drift.

– Det er allerede noe drift på kabelen, og vi skal kobles oss på det dette markedet om noen få uker. Da vil slike ekstreme pristopper få innvirkning på hvordan vannverdiene settes i Norge. Det blir mye eksport når vi starter opp, sier Botnen.

Ifølge Volue sine beregninger vil det bli eksportert rundt 900 MW til England denne vinteren av 1400 mulige.

– Slik det ser ut i dag har vi ikke nok vann til å eksportere alle netter og helger. Det betyr at vi i utgangspunktet må opp og balansere på britiske natt- og helgepriser. Men nå stiger jo prisene i det britiske markedet så mye at det er vanskelig å si hvor mye kabelen vil påvirke. Jeg tror det blir en vill pris når vi kommer til den dagen det skal eksporteres til England, sier Botnen.