Prisforskjellene internt i Norge er fortsatt så store at de genererer drøyt 500 millioner kroner i flaskehalsinntekter alene til Statnett. Det viser en gjennomgang Europower har gjort av den forventede flyten og strømprisene i oktober.

Inntekten og kostnadene oppstår ved prisforskjeller mellom prisområdene, fordi den som kjøper strømmen betaler mer enn hva produsenten får betalt. Forskjellen blir en inntekt som går til systemoperatøren – Statnett for innenlands forbindelser. Differansen mellom landene gir inntekt til de to operatørene, som deler pengene.