For første gang tilbyr Storbritannia vanlige forbrukere kompensasjon for å kutte strømforbruket i vinter, som en del av et nytt fleksibilitetssystem.

Ordningen ble foreslått av systemoperatøren National Grid ESO tidligere i år, og ble satt i verk nå i helgen etter at den britiske reguleringsmyndigheten godkjente ordningen.