Fredagens spotpris for Sør-Norge legger seg igjen over én krone per kilowattime. Fra torsdag til fredag mer enn dobler strømprisen seg i sør.

Prisområde Fredag Torsdag Endring
Oslo (NO1) 113,6 48,9 132 %
Kristiansand (NO2) 113,6 48,9 132 %
Bergen (NO5 113,6 48,9 132 %
Trondheim (NO3) 44,7 33,8 32 %
Tromsø (NO4) 19,4 18,8 3 %

Engrospriser på strømbørsen Nord Pool i øre/kWh, eksklusive skater, nettleie og evt. strømstøtte.

Lave temperaturer og mindre uregulert strømproduksjon bidrar til høyere priser

Temperaturene denne høsten har vært unormalt høye. Det er har bidratt til å bedre energilagrene både i Norden og i Europa. I Norden har høye temperaturer, kombinert med mye vindkraft og nedbør, ført til lav etterspørsel etter strøm til oppvarming, samtidig som vannmagasinene har fylt seg opp til over normale fyllingsgrader.

I Europa har lav etterspørsel etter gass til oppvarming, gjort at aktørene har kunne fylle opp sine gasslagre. Per i dag er gasslagrene i Europa så å si helt fulle.

I sum har dette ført til lavere priser for energi i hele Europa. Det gjelder både prisen fra dag til dag, men også markedsaktørenes forventninger til prisen frem i tid.

De enorme nedbørsmengdene i Sør-Norge forrige uke, og den påfølgende flommen, sørget for at elvekraftverkene fikk unormalt høy produksjon. Høy strømproduksjon kombinert med lavt strømforbruk, førte forrige uke til strømpriser helt ned i 2 øre/kWh i slutten av forrige uke.

Fredagens spotpris når, for første gang denne måneden, priser over 1 kr/kWh i snitt for døgnet.

Made with Flourish

Værprognosene peker nå på relativt lave temperaturer i både Norden og Europa de kommende dagene, ifølge Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Utover neste uke forventer meteorologene at temperaturene skal stige til over normale nivåer.

Men selv om temperaturene skal komme seg noe opp igjen, forventer markedsaktørene at vi har sett strømpriser under én krone per kilowattime for siste gang i år.

Med høyere etterspørsel av strøm til oppvarming, og kontroll på vannkraften, løfter de sørnorske strømprisene seg opp mot de Europeiske strømprisene.

Priser over én krone i kanskje to år til

I terminmarkedet, hvor aktørene i kraftmarkedet handler strøm for levering frem i tid, viser tallene at prisene vil holde seg over én krone – resten av året.

Produsentene kan forvente fire ganger så høy pris til vinteren

Faktisk så viser tall fra strømbørsen Nasdaq, at prisene i Sør-Norge er ventet å bli godt over én krone også utover neste sommer. Kontrakten for leveranse av strøm neste år og 2024, handles også over 100 øre/kWh. Det er først i 2025 hvor markedsprisene viser priser som ligger rett i underkant av én krone per kilowattime.