Akkurat nå er det nordiske kraftoverskuddet rekordhøyt. Men det blir fort historie, dersom analysene til Energy Quantifed (EQ) får rett.

Senior kraftanalytiker Eylert Ellefsen i EQ skriver i sin analyseblogg at de venter at den nordiske veksten i fornybar strømproduksjon skal øke med hele 266 TWh i året i 2040, sammenlignet med dagens produksjonskapasitet.

Det betyr at de venter en årlig fornybar strømproduksjon i de fire nordiske landene på totalt 577 TWh i 2040.

Selv om strømproduksjonen fra fornybare energikilder ventes å øke med 266 TWh, vil den totale strømproduksjonen kun øke med 239 TWh, skriver Ellefsen i analysen.