Siden auksjonen for Sørlige Nordsjø II faktisk har endt med en tildeling av kontrakt, flyttes spenningen nå til hva denne utbyggingen vil få å si for markedet.

7 TWh som fraktes til sørvestlandet og prisområde NO2 er en betydelig mengde kraft.