I et debattinnlegg i Aftenposten denne uken bruker vassdrags og energidirektør Kjetil Lund sin spalteplass til å både skryte av kraftsystemet vi har i Norge, men samtidig gjentar han budskapet om at kraftprodusentene har et ansvar.

NVE har siden i fjor høst vært på beredskapsnivået «økt årvåkenhet». Statnett oppjusterte sin beredskap fra «normal» til «stramt» for Sør-Norge i slutten av mai. Historisk lave vannmagasiner i sør bidrar til den økte beredskapen hos myndighetene.

Europa er i en energikrise. Norden er i en strømpriskrise.