Sjefen for Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), Kjetil Lund, mener at rapporteringsordningen som ble innført i fjor, bidro til den raskeste oppfylling av vannmagasiner noensinne, men til Europower utelukker han ikke at markedet kunne løst dette på egenhånd.

Til Europower understreker Lund at han tror mye ville skjedd også uten rapportering i fjor, men at det å innføre permanent rapporteringsplikt - og en presisering i form av lov - vil være en klar tydeliggjøring av det samfunnsansvaret som bransjen har.