Sjefen for Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), Kjetil Lund, mener at rapporteringsordningen som ble innført i fjor, bidro til den raskeste oppfylling av vannmagasiner noensinne, men til Europower utelukker han ikke at markedet kunne løst dette på egenhånd.