Gjennomsnittlig månedspris så langt i år er 10,04 euro. I fjor var det samme tallet 39,24 euro. Årets kraftpris utgjør altså bare en fjerdedel av prisen i fjor på samme tidspunkt.

Høyere eurokurs og høyere produksjon kompenserer litt for den lave prisen. Verdien av norsk kraftproduksjon så langt i år er 14,4 milliarder kroner. Tilsvarende tall i fjor var 44,1 milliarder kroner.

Årets verdi utgjør altså 32,7 prosent av fjorårets - under en tredjedel.

Aller lavest var verdien av kraften i juli i år. Da var verdien av norsk kraftproduksjon bare 275 millioner kroner. I samme måned i fjor var verdien 3,3 milliarder kroner.

Se detaljer og forutsetninger for regnestykket nederst i saken.

Ingen bedring i sikte

Situasjonen viser ingen tegn til forbedring. Så langt i november er verdien på kraftproduksjonen 291 millioner kroner. På samme tid i november i fjor var det produsert for over 2 milliarder kroner.

Hovedårsaken til den lave kraftprisen er ekstremt mye vann i systemet. Europower publiserte tidligere i dag en sak om rekordhøy fyllingsgrad i vannmagasinene.

Heller ikke forward-kontraktene gir mye håp for kraftprodusentene. Mens systemprisen i desember i fjor endte på 35,79 euro/MWh, ligger desember 2020-kontrakten nå på under 12 euro.

Når man oppsummerer ved årsskiftet, vil man nok se at verdien på kraftproduksjon i 2020 endte 35 milliarder kroner lavere enn produksjonen i 2019.

Det er heller ikke noe umiddelbare lyspunkter å få øye på i starten av 2021. Januar-kontrakten ligger på 17,50 euro, mens årskontrakten for 2021 ligger så vidt under 17 euro.

Beregningsgrunnlag 2020

Måned

Volum MWh

Pris euro/MWh

Sum euro

Kronekurs

Verdi kroner

Januar

13.253.347

24,10

319.405.663

9,94

3.174.892.290

Februar

12.934.929

13,08

169.188.871

10,13

1.713.883.263

Mars

14.248.892

9,01

128.382.508

11,29

1.449.438.515

April

12.576.698

5,26

66.153.431

11,34

750.179.907

Mai

12.067.507

8,34

100.643.008

10,99

1.106.066.656

Juni

10.197.450

3,15

32.121.968

10,72

344.347.497

Juli

11.008.067

2,35

25.868.957

10,65

275.504.392

August

11.587.648

8,79

101.855.426

10,56

1.075.593.299

September

12.010.537

15,73

188.925.747

10,78

2.036.619.553

Oktober

13.869.937

14,63

202.917.178

10,92

2.215.855.584

November*

4.431.831

6,03

26.723.941

10,89

291.023.717

Sum/snitt

128186843

10,04

1.362.186.698

10,75

14.433.404.673

* Tall for november er t.o.m. 11. november

Beregningsgrunnlag 2019

Måned

Volum MWh

Pris euro/MWh

Sum euro

Kronekurs

Verdi kroner

Januar

14.689.858

53,78

790.020.563

9,76

7.710.600.697

Februar

11.728.142

45,86

537.852.592

9,74

5.238.684.247

Mars

11.307.193

40,86

462.011.906

9,72

4.490.755.726

April

9.902.663

40,82

404.226.704

9,62

3.888.660.889

Mai

9.642.468

38,07

367.088.757

9,78

3.590.128.041

Juni

9.029.437

27,96

252.463.059

9,74

2.458.990.190

Juli

9.639.449

35,15

338.826.632

9,66

3.273.065.269

August

9.985.463

36,11

360.575.069

9,97

3.594.933.438

September

10.760.315

32,92

354.229.570

9,92

3.513.957.334

Oktober

11.490.466

37,10

426.296.289

10,12

4.314.118.445

November*

4.758.271

43,01

204.653.236

10,11

2.069.044.216

Sum/snitt

112.933.725

39,24

4.498.244.377

9,83

44.142.938.492

* Tall for november er t.o.m. 11. november

Forutsetninger

  • Systempris: Både for 2019 og 2020 er det brukt systempris for å kunne sammenligne. Prisene i de norske prisområdene har ofte lagt under systemprisen det siste halve året. Hadde prisområdene vært lagt til grunn, ville differansen mellom 2019 og 2020 vært enda større.
  • Prissikring: Kraftprodusentene sikrer deler av porteføljen sin. Pris og volum er forretningshemmeligheter, og prissikringen er derfor ikke tatt med i beregningene.
  • Priser: Systemprisene er hentet fra Nord Pool.
  • Volum: Produksjonsvolum er hentet fra Statnetts oversikt over produksjon og forbruk.
  • Valuta: Gjennomsnittlig kronekurs er hentet fra valuta-kurser.no.