Tirsdag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) tall for bruk og produksjon av energi i 2021. Energiforbruket i Norge steg med rett under 4 prosent, til 223 TWh totalt. Energibruken fortsetter å stige totalt sett, det samme gjør bruken av elektrisitet.