Tirsdag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) tall for bruk og produksjon av energi i 2021. Energiforbruket i Norge steg med rett under 4 prosent, til 223 TWh totalt. Energibruken fortsetter å stige totalt sett, det samme gjør bruken av elektrisitet.

Andel strøm i energibruken var 54 prosent i fjor, uendret fra året før, og faktisk det samme som i 1990.

Tall fra SSB som viser energibruken, og andel strøm i energimiksen:


2020 2021 Endring Andel elektrisitet
Netto innlands energiforbruk inkl. olje og gassektoren 282 295 290 282 3 % 45 %
Innlandsforbruk utenom.