På lørdag er spotprisen i NO4 (Nord-Norge) på 47 øre/kWh. Det er i seg selv ikke spesielt lavt – men det er 20 øre/kWh opp til de nest billigste områdene: NO3 (Midt-Norge) og de to nordligste, svenske prisområdene.

Siden nyttår i år har prisforskjellen fra Nord-Norge og opp til det nest billigste prisområdet vært på minst 20 øre/kWh hele seks dager, inkludert lørdag.

Sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insights peker på at Trøndelag har hatt en dårlig utvikling hva gjelder magasinressursene, og dermed har koblet seg nærmere prisene i Sør-Norge.

Samtidig stiller han spørsmål ved utviklingen helt i nord. Bare to ganger de siste 25 årene har det vært mindre vann i magasinene i Nord-Norge på denne tiden av året, enn det er nå. Nivået er nesten 20 prosent under normalen.

Likevel er prisene altså relativt sett svært lave, noe som betyr full eksport til andre prisområder.

– Siden det er en svak ressursutvikling, er det stort potensial for å holde en høyere pris. Skal de stoppe å eksportere, må prisen være lik, påpeker analytikeren.

På onsdag denne uken var prisen i Nord-Norge på 41 øre/kWh. Samme dag var snittprisen i Nord-Sverige dobbelt så høy. Dermed ble det full eksport på til sammen 33 GWh fra Nord-Norge til Sverige. Siden prisen var satt så lavt, gikk produsentene glipp av store summer.

Timeprisene lørdag illustrerer hvordan Nord-Norge blir liggende nærmest i sin egen verden prismessig akkurat nå.

Natt til lørdag er Midt-Norge prismessig på nivå med Sør-Norge, der prisene aldri faller under 72 øre/kWh i spotmarkedet. Sør-Norge ligger svært nær Stockholm og Jylland i pris. I perioder av døgnet blir det også import fra landene rundt.

Eksport til Storbritannia

Unntaket lørdag er Storbritannia. Der er det eksport hele døgnet, siden britene stort sett ligger høyere i pris.

Dermed får Statnetts nyeste struping av North Sea Link ingen praktisk betydning lørdag. Fredag ble det kjent at Statnett nok en gang begrenser importmulighetene fra Storbritannia, med henvisning til problemer i nettet på norsk side. Kapasiteten blir redusert med 900 MW de neste fem dagene.

Samlet blir det en eksport på 36 GWh lørdag, noe som er et ganske beskjedent nivå – og som altså i all hovedsak kan forklares med de svært lave prisene i Nord-Norge.

Artikkelen er oppdatert etter første publisering.