Som Europower skrev fredag fremsto det som et mysterium at den nordiske systemprisen lå høyere enn døgnprisen i alle de nordiske prisområdene.

Nå viser det seg at beregningen er feil, og at systemprisen er beregnet feil helt siden 9. november.

Systemprisen er en referansepris for hele det nordiske strømmarkedet, og er prisen de finansielle aktørene forholder seg til når det handles kraftkontrakter. Det er tilbud, etterspørsel og nettkapasitet som avgjør strømprisene hvert døgn. Systemprisen er et uttrykk for hva strømprisen ville ha vært i hele Norden hvis det ikke var noen begrensinger i nettet.

Systemprisen har altså ikke betydning for det forbrukerne betaler for strømmen, men har stor betydning for finansielle aktører når kraftkontrakter skal gjøres opp.

Ikke bare var systemprisen for lørdag høyere enn områdeprisene, men den var ekstrem høy med 232 øre/kWh, eller 228 euro/MWh.

Det var med klar margin det høyeste systemprisen noensinne har vært, men beregningen var altså feil. Samme feilen har vært gjort i nesten tre uker.

Årsaken ligger i begrensninger mot utenlandskablene

Det er strømbørsen Nord Pool som beregner de nordiske strømprisene hvert døgn. Europower var i kontakt med Nord Pool flere ganger på fredag for å få en forklaring på den ekstremt høye systemprisen. De kunne ikke svare.

Rett etter midnatt natt til lørdag sendte Nord Pool ut en melding om hva som har skjedd. Den lyder slik (Europower oversettelse):

– I løpet av fredag ​​26. november satte Nord Pool i gang en gransking av systemprisen for lørdag 27. november. Denne undersøkelsen har vist at forskjellen mellom områdepriser og systemprisen i Norden ble utløst av en konfigurasjon i det virtuelle området NO2A, skriver Nord Pool.

Fra Statnett har Europower fått denne forklaringen på hva begrepet NO2A innebærer:

NO2A er ikke et prisområde, men en teknisk måte å håndtere eventuelle begrensninger inn mot NorNed (til Nederland) og NordLink (til Tyskland). Det er en sum-begrensning og en mekanisme som brukes når det er kapasitetsbegrensninger i det innenlandske nettet inn til disse kablene som ligger omtrent på samme forbindelse.

I stedet for at det settes begrensning på den ene eller den andre kabelen, er NO2A en mekanisme som gjør at markedet fordeler kapasiteten mellom disse.

Regner på nytt

Meldingen fra Nord Pool fortsetter slik:

– Dessverre ser det ut til at denne konfigurasjonen har vært brukt siden introduksjonen av NO2A-området tirsdag 9. november 2021. Som et resultat av dette har dessverre den nordiske systemprisen blitt beregnet med denne konfigurasjonen fra den datoen, skriver Nord Pool.

På Nord Pools nettside ligger fortsatt feil systempris ute i skrivende stund, men strømbørsen skriver at de nå jobber med nye beregninger.

– Teamet vårt har gjort relevante korrigeringer, testet og implementert en løsning i morges (lørdag 27. november). Vi har nå begynt å beregne systemprisen på nytt for alle timer siden tirsdag 9. november. Vi vil informere markedet så snart disse resultatene er tilgjengelige. Vi beklager til alle kunder for ulempene denne situasjonen har skapt, skriver Nord Pool.

Europower har vært i kontakt med Nord Pool lørdag, men beskjeden er at de ikke har noe å tilføye utover det som kommer frem i meldingen.

Har stusset en god stund

– Dette er på grensen til skandale, dette er jo et marked vi skal leve av, sier Tor Reier Lilleholt, sjefanalytiker i Volue Insight.

Som flere andre reagerte han da lørdagens ekstreme systempris ble presentert på fredag, men han har stusset tidligere også.

– Ja, vi har stilt spørsmål ved systemprisen i det siste, men fordi prisene svinger så mye er det ikke lett å oppdage feil. Vi har reagert på at systemprisen har blitt mye likere prisene i Sør-Norge enn den var tidligere. At differansen ble mindre er sikkert en konsekvens av feil i beregningen, sier Lilleholt.

Han mener at feilen er alvorlig for Nord Pool.

– Dette svekker i stor grad troverdigheten til Nord Pool. Men det er positivt at de nå tar konsekvensen av at de har gjort en feil, og ikke lar prisene som er feil bli stående, sier han.

Tor Reier Lilleholt, sjefanalytiker i Volue Insight, mener regnefeilen svekker tilliten til Nord Pool. Foto: Haakon Barstad Foto: Haakon Barstad

Lite informasjon om NO2A

Han er på generelt grunnlag kritisk til måten NO2A ble innført på.

– Det var jo nesten ikke noe informasjon om at ordningen ble etablert, vi som skal analysere markedet fikk knapt noe informasjon, sier Lilleholt.

Han mener at både Statnett og Nord Pool burde orientert bedre.

– Det er Statnett som etablert ordningen av netthensyn, mens det er Nord Pool som organiserer handelen, sier han.

Feilberegningene kunne fått betydelige økonomiske konsekvenser for finansielle aktører som sitter posisjonert i kraftmarkedet.

– Det kunne vært snakk om store beløp når prissvingningene er så store. Hvor mye avhenger av differansen mellom prisene som er feil og de korrigerte prisene. Jeg regner med at noen dager vil det være stor differanse. I dag lørdag antar vi at systemprisen burde vært 60-70 euro lavere når vi ser på områdeprisene, sier han.

Anvendelsen av systemprisen var svekket i utgangspunktet, siden store prisforskjeller mellom ulike prisområder har gjort den mindre relevant.

– Når det i tillegg skjer en så stor feil, blir tilliten ytterligere svekket. Systemprisen betyr ikke noe for den fysiske leveringen av kraft, men den betyr mye for finansielle kontrakter. Når Nord Pool har lagt frem korrigerte priser, antar jeg at oppgjør må beregnes på nytt med den korrigerte prisen, sier Lilleholt.