Onsdag synker prisene over hele landet. For andre dag på rad får de nordlige prisområdene en litt dyrere strøm enn Sør-Norge.

Prisområde Tromsø (NO4) er det prisområdet som får den billigste strømtimen i Norge i morgen. I onsdagens siste time får alle de andre norske prisområdene en strømpris på 99 øre/kWh, mens NO4-prisen dropper ned til 85 øre/kWh.

Selv med Norges laveste pris i løpet av onsdagen, er det også dette området som får den dyreste strømtimen samme dag.

Sammen med prisområde Trondheim (NO3) får NO4 en strømpris på 172 øre/kWh mellom klokken 12:00 og 13:00 i morgen. Det er den høyeste prisen over hele landet i morgen.

Prisområde Tirsdag Onsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 122 110 -10
Kristiansand (NO2) 122 110 -10
Trondheim (NO3) 138 122 -12
Tromsø (NO4) 124 116 -6
Bergen (NO5) 122 110 -10

Tall i øre/kWh. Hentet fra Nord Pool.

Det er Trondheim (NO3) som får den høyeste døgnprisen på onsdag.

Lite eksport til kontinentet - mye til svenskene

Onsdag er det veldig like priser i Norge og på kontinentet. Dette fører til lite eksport og import denne dagen.

Norge blir nettoimportør av kraft fra både Danmark og Nederland.

Selv om vi bare eksporterer strøm til Tyskland i to timer i morgen, ender vi opp som nettoeksportør på denne forbindelsen.

Til Storbritannia går det også mer eksport fra Norge enn import til Norge i morgen.

Svenskene må betale rundt 10 øre/kWh mer for strømmen i morgen enn vi må i Norge. Derfor går det en mye eksport østover fra Norge i morgen.