Tall fra Nord Pool viser at prisene på strøm i Oslo-området igjen øker, om enn marginalt fra tirsdag til onsdag, noe som betyr at de siste dagenes rekorder toppes av en ny sommerrekord.

I prisområde NO1 (Oslo-området inkludert Innlandet og Viken) er døgnprisen 2,35 øre/kWh før nettleie og avgifter, en liten oppgang fra 2,33 øre/kWh tirsdag.

Onsdagens strømpris blir også den nest høyeste døgnprisen på strøm i Oslo-regionen hele 2022.