Tall fra Nord Pool viser at prisene på strøm i Oslo-området igjen øker, om enn marginalt fra tirsdag til onsdag, noe som betyr at de siste dagenes rekorder toppes av en ny sommerrekord.