Strømproduksjon fra solceller i Nederland sørger i morgen for at de norske strømprisene faller helt ned til 5 øre/kWh på ettermiddagen.

Overproduksjon av strøm gjør at det eksporteres strøm fra Nederland til de tilknyttede naboland. Selv om det eksporteres for fullt, har Nederland for mye strøm i noen timer i morgen.

Det er høy strømproduksjon også i resten av Nord-Europa, så alle ønsker å eksportere ut sitt overskudd av strøm. Nederland eksporterer direkte til Norge via NorNed kabelen. I tillegg eksporterer Nederland til Tyskland og Danmark, som begge eksporterer videre til Sør-Norge.

I sum importerer Norge mye billig strøm, som på ettermiddagen sørger for meget lave priser i hele landet.

Prisområde Tirsdag Mandag Endring
Oslo (NO1) 63,2 84,2 -25 %
Kristiansand (NO2) 63,2 84,6 -25 %
Bergen (NO5 63,2 84,2 -25 %
Trondheim (NO3) 11,6 14,2 -19 %
Tromsø (NO4) 11,6 14,2 -19 %

Strømpriser i øre/kWh, eksklusive moms, skatter, nettleie og strømstøtte. Kilde: Nord Pool.

Med lave priser på dagtid, sørger det for å trekke ned gjennomsnittsprisen for døgnet, også i Sør-Norge, men prisene nord for Dovre og Sognefjorden legger seg som vanlig vesentlig lavere.

Vindkraften gir også kraftoverskudd

Natt til i morgen produserer vindkraften i Finland og Nord-Sverige mer strøm enn de klarer å forbruke. Dette sendes i retning Norge, som samtidig har høy strømproduksjon fra både vannkraften og vindkraften.

I Midt- og Nord-Norge sørger vinden for å blåse strømprisene helt ned i 2 øre/kWh natt til i morgen.

Mellom klokken to og fire i natt vil prisen bunne ut på omtrent 2 øre/kWh, men prisene holder seg lave helt frem til morgenen.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13850107/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13850107" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /> </a></div>