Strømprisene fortsetter å falle videre ned til torsdag - i hele Nord-Europa. Mye vindkraft, både på kontinentet og i Nord-Sverige, sørger for at prisene går nesten mot null i noen timer i natt.

Strømpriser kl. 02 -03, 23 mars 2023. Priser i NOK/MWh. Foto: Nord Pool

På det laveste vil Sverige, Finland, Baltikum og Sjælland i Danmark ha en strømpris på 4,6 øre/kWh, mellom klokken 02 og 03 i natt. Samtidig er prisen i Sør-Norge på hele 65 øre/kWh.

God kontroll på vannkraftproduksjonen gjør at produsentene i Sør-Norge kan strupe igjen produksjonen av strøm i de timene der prisen er på det laveste i våre naboland. Derfor faller ikke strømprisen i like stor grad i Sør-Norge, som i våre naboland.

I Midt- og Nord-Norge kan det også virke som at produsentene har god kontroll. Import av nesten gratis strøm klarer ikke trekke prisen for landsdelene lenger ned enn til 39 øre/kWh på det laveste i Midt-Norge og 25 øre/kWh i nord.

Prisområde Torsdag Onsdag Endring
Oslo (NO1) 86,1 92,4 -7 %
Kristiansand (NO2) 86,1 92,4 -7 %
Bergen (NO5 89,7 92,4 -3 %
Trondheim (NO3) 46,6 51,7 -10 %
Tromsø (NO4) 28,8 33,6 -14 %

Strømpriser i øre/kWh, eksklusive moms, skatter, nettleie og strømstøtte. Kilde: Nord Pool

Laveste strømpriser på lenge

Strømprisene for torsdag er nok i stor grad preget av mye vindkraft, men tendensen i spotprisene er lavere priser. Som Europower skrev i går, ser det ut til at vannkraftprodusentene i Sør-Norge har senket sine vannverdier med kanskje så mye som 20 øre den siste uken.

Ut fra flyten på utenlandskablene, kan man se at produsentene er villige til å skru opp produksjonen på priser over 98 øre/kWh også for torsdag. I de timene der priser er under dette nivået, strupes strømproduksjonen slik at utenlandskablene gir import av strøm fra Tyskland. På priser over 98 øre/kWh, ser produsentene ut til å skru opp produksjonen av strøm og flyten på utenlandskablene går som eksport.