Mye vind i Tyskland sørger for å sende de tyske strømprisene ned 44 posent til i morgen. Den laveste timesprisen havner på kun 5 øre/kWh.

Her i Norge får de fleste prisområder stigende priser til i morgen. Det er kun det helt nordligste prisområdet, Tromsø (NO4), som får noe lavere pris til i morgen, viser tall fra Nord Pool.

Prisområde Torsdag Onsdag Endring
Oslo (NO1) 48,9 27,7 77 %
Kristiansand (NO2) 48,9 27,7 77 %
Bergen (NO5 48,9 27,7 77 %
Trondheim (NO3) 33,8 24,5 38 %
Tromsø (NO4) 18,7 20,4 -8 %

Engrospriser på strømbørsen Nord Pool, eksklusive avgifter, nettleie og evt. strømstøtte.

En kuldeperiode rammer Norden i disse dager. Gjennomsnittlig temperatur i Norden i morgen er ventet å bli 1,9 grader. Den gjennomsnittlige temperaturen på denne tiden av året er 2,3 grader.

Ifølge det Svenske Meteorologiske Institutt (SMHI) er det ventet at temperaturene skal komme opp over normalt igjen omtrent fra midten av neste uke. Da venter de også at nedbøren skal ta seg opp.

Vindkraften i Norden er ventet å produsere på normalt nivå i morgen, omtrent 10 GW i snitt for døgnet, i morgen, viser tall fra analyseselskapet Energy Quatified (EQ).

I Tyskland skal det blåser vesentlig mer. EQ forventer en gjennomsnittlig vindkraftproduksjon på 32 GW gjennom døgnet. Det er omtrent 80 prosent mer enn det som er normalt på denne tiden av året.

Flomtoppen er bak oss

Ifølge analyser fra EQ, er vannstanden i elvekraftverkene på vei nedover igjen etter flommen sist helg. Både på Vestlandet og på Østlandet er observert vannføring og prognosene på vei nedover.

Mindre vannføring i elvene gir også lavere produksjon i elvekraftverkene. Dette bidrar til at de sørnorske kraftprodusentene igjen tar «kontroll på vannet», og kan i større grad bestemme når, og til hvilken pris, de ønsker å produsere vannkraft.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11840607/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11840607" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/11840561/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11840561/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11840561" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Kaldere værprognoser har løftet fremtidsprisene denne uken</p><p>Denne uken startet med værprognoser som pekte på kaldere vær for Europa. Prognosene pekte på at europeiske temperaturer kunne synke til under normale nivåer for første gang denne høsten, ifølge <a href="https://www.energisalgnorge.no/media/7118/morning-report-november-16-2022.pdf">morgenrapporten</a> til Energi Danmark.</p><p>Markedsaktørene forventer at kaldere vær kan «spise opp» det tilbudsoverskuddet som er av gass på kort sikt, og dermed stiger gassprisene. Oppgang i gassprisene har denne uken bidratt til 10 – 15 prosent oppgang i de tyske terminprisene.</p><p>Den nordiske kontrakten (systempris) for strømleveranse i desember er ned 4 prosent i dag, men har så langt denne uken steget 17 prosent, siden fredag.</p>