Ringhals 4 er én av seks kjernekraftreaktorer som er i drift i Sverige, og har en kapasitet til å produsere 1130 MW i normal drift. Sammen med sin søsterreaktor, Ringhals 3 (1074 MW), kan disse to reaktorene produsere 17 terawattimer i året. Det tilsvarer tre ganger strømforbruket til Gøteborg, skiver operatøren på sine nettsider.

De to reaktorene er de eneste gjenværende kjernekraftreaktorer på Sveriges vestkyst, og ligger en times kjøring sørover fra Gøteborg.