Ringhals 4 er én av seks kjernekraftreaktorer som er i drift i Sverige, og har en kapasitet til å produsere 1130 MW i normal drift. Sammen med sin søsterreaktor, Ringhals 3 (1074 MW), kan disse to reaktorene produsere 17 terawattimer i året.