Søndag får Østlandet (NO1) og Bergen-regionen(NO5) igjen negative priser samlet sett, for andre dag på rad.

Døgnprisen blir på minus 1,2 øre/kWh, med negative priser de første ti timene av døgnet. Deretter bikker prisen såvidt over null, før den igjen blir negativ i den siste timen før midnatt.

Dermed avsluttes det som har vært den billigste strømuken i disse to prisområdene siden uke 47 i 2020, året prisene var eksepsjonelt lave.

Har nesten aldri vært billigere

Tilgjengelig statistikk går tilbake til 1996. Faktisk er 2020 den eneste perioden hvor ukeprisene har vært lavere enn de er nå, i hele denne perioden.

Strømmen i Oslo og Bergen er altså nå eksepsjonelt billig.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir prisen liggende på knapt 13 øre/kWh for søndag, tilnærmet samme nivå som i dag. Her varierer prisene fra 10 til 18 øre/kWh gjennom døgnet.

Fortsatt er det Sunnhordland til Buskerud (NO2) som har de klart beste kraftprisene, sett fra produsentenes side. Men her faller døgnprisen med om lag 10 øre/kWh søndag, til 64 øre/kWh.

NO2 blir billig i enkelttimer

Det er den laveste døgnprisen i NO2 på fire uker.

Faktisk er det flere timer søndag, der strømprisen i NO2 kommer ned nær nivået i resten av Sør-Norge. Klokken 13 koster strømmen i Kristiansand bare 5 øre/kWh. Det blir en ny dupp den siste timen før midnatt, når prisen kommer ned i 14 øre/kWh.

Stort sett ligger likevel Kristiansand over nivået for strømstøtte. Maksprisen er 78 øre/kWh før nettleie, avgifter og strømstøtte for de som har det. Med nytt system er det innført en tilnærmet makspris for forbrukerne. 78 øre i markedet betyr 70,8 øre/kWh til forbruker, før avgifter og nettleie.

Som grafikken over viser, blir prisene i Europa til dels svært mye høyere enn i Norge. Igjen er Oslo og Bergen helt unike prisområder for Europa – ingen andre har negative priser søndag.

Pristoppen i utvalget som er med i grafikken blir nådd klokken 19 søndag kveld, da både Tyskland, Nederland og Danmark betaler 1,75 kr/kWh for strømmen. På samme tidspunkt betaler Oslo og Bergen 1 øre/kWh.

Store interne forskjeller

Selv om NO2 søndag i snitt «bare» er 65 øre/kWh dyrere enn resten av Sør-Norge, viser grafikken under at prisforskjellene fortsatt er store. Ukeprisen i NO2 har riktignok falt fra 93 til 79 øre/kWh de siste fire ukene, men det er nå 20 uker siden NO2-området hadde helt likt prisnivå med Oslo og Bergen.

Vanligvis har prisforskjellene i Sør-Norge forsvunnet utover høsten.