Tidlig i januar i år ble det kjent at Statnett reduserer importkapasiteten fra Storbritannia til Norge. Kapasiteten ble da redusert fra 1400 MW til 400 MW, og reduksjonen varte i fem dager.