På tross av veldig billig importert strøm fra kontinentet i morgen, stiger prisene i Sør-Norge i morgen, lørdag. Milde temperaturer, mye vind og lavt helgeforbruk av strøm sørger for at strømprisen halveres i Europas største økonomi, Tyskland. Flere steder blir strømprisen mer enn halvert til i morgen, og blir lavest i Tyskland som har priser helt ned til 6 øre/kWh.

Bergen vil få den tredje høyeste strømprisen i Nord-Europa i morgen, kun slått av England og Østerrike.

Siden de svenske prisene faller med nesten 20 prosent til i morgen, vil Midt- og Nord-Norge også få lavere strømpriser til i morgen. Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 94,7 82,8 14 %
Kristiansand (NO2) 94,7 82,8 14 %
Bergen (NO5 103,5 95,8 8 %
Trondheim (NO3) 76,6 90,4 -15 %
Tromsø (NO4) 46,1 52,0 -11 %

Strømpris lørdag i øre/kWh notert på Nord Pool, eksklusive moms, avgifter, nettleie og eventuelt strømstøtte.

Vinden fortsetter å blåse i Nord-Europa lørdag. I Tyskland vil vindturbinene levere 80 prosent mer enn sesongnormalen i morgen, ifølge morgenrapporten til analyseselskapet Energy Quantified. Det skjer samtidig som temperaturene ligger opp mot 5 grader over normalt, og fabrikkmaskinene skrus av for helgen.

Milde temperaturer reduserer etterspørselen etter energi til oppvarming. Det reduserer både etterspørslene etter strøm, men også lavere bruk av gass. Begge forhold har en prisdempende effekt.

Lavere industriaktivitet i helgene vil også gjøre sitt til at strømprisene presses nedover. Det reduserer behovet for de aller dyreste kraftverkene, gjerne de som har lav virkningsgrad og må drives av den historisk dyre naturgassen.

Made with Flourish

Først litt dyrere - før det blir rimeligere

I strømmarkedet er det priset inn en prisoppgang de neste ukene. I følge handlene som skjer over strømbørsen Nasdaq, kan strømprisene stige hele 70 prosent frem mot månedsskiftet januar til februar. Det er også de høyeste prisene som markedsaktørene ser ut til å forvente.

Fra mars og utover faller stadig prisforventningen, og mange kontrakter handles nå til laveste pris siden april i fjor. Det vil si at prisforventningen for februar 2023, ikke har vært lavere på åtte måneder.