Tallene fra Nord Pool viser at Sør-Norge igjen får like priser søndag, med en døgnpris på 3,09 kr/kWh før avgifter, nettleie og eventuell strømstøtte. Det er den laveste prisen på nesten en måned i NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold). For Oslo-området (NO1) og Bergen-området (NO5) er det de laveste prisene siden 17. august. I både Oslo og Bergen er denne uka den dyreste noensinne, som Europower fortalte fredag.

I Midt-Norge (NO3) stiger også prisene. Der har det som kjent vært svært lave priser lenge, men det tar slutt søndag kveld. Fram til klokka 16 ligger engrosprisene i Trondheim på mellom cirka 50 og 90 øre/kWh. Deretter stiger det bratt, til toppen blir nådd med 4,96 kr/kWh mellom klokka 19 og 21 søndag kveld.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11084956/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11084956" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Dette er de høyeste timeprisene som er tilgjengelig i Nord Pools arkiv som går tilbake til 2013. Vi må tilbake til kraftkrisen et par år tidligere, for å finne høyere timepriser.</p><p>Inkludert avgifter og nettleie, men før strømstøtte, gir det en timepris ut til forbruker på nesten 7 kr/kWh i disse timene. Hva strømstøtten blir for disse timene, vet vi først når september er ferdig. I september dekker staten 90 prosent av selve strømkostnaden fra 70 øre/kWh og oppover – men bare opp til snittprisen for måneden.</p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Strømstøtten kjent om fire uker</p><p>Om vi antar at månedsprisen i Trondheim blir 2 kr/kWh, vil strømstøtten bli på 1,46 kr/kWh hver time. Er derimot månedprisen 4 kr/kWh, blir strømstøtten per time 3,71 kr/kWh. Så selv om Midt-Norge akkurat nå kvalifiserer til strømstøtte, er det fortsatt økonomisk fordelaktig å bruke strømmen i de timene der strømprisen er lavest.</p><p>Døgnprisen i NO3 blir 1,69 kr/kWh, noe som altså er det dyreste hittil i år. I fjor var det bare tre dager som hadde høyere strømpris i Midt-Norge, enn det blir søndag 4. september.</p><p>I Nord-Norge (NO4) blir prisen søndag på samme nivå som fredag og lørdag, med 13,9 øre/kWh. Her blir prisene tilnærmet helt like gjennom hele døgnet.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/11084939/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11084939/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11084939" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Stor flyt inn til Sørlandet</p><p>I NO2 har mengden vann i magasinene nærmest stått på stedet hvil de siste ukene. Søndag sparer produsentene på vannet, ettersom prisene i Sør-Norge er høyere enn i landene rundt oss.</p><p>Til sammen flyter det dermed nesten 52 GWh med strøm inn til NO2 søndag – noe som dermed gjør at produsentene kan spare tilsvarende mye vann i magasinene.</p><p>Både fra Danmark, Tyskland og Storbritannia sendes det strøm til Norge gjennom hele døgnet. Siden prisene er like i Sør-Norge, er det lite utveksling mellom de tre sørlige prisområdene. Oslo-området får betydelig import fra Stockholm-området (SE3).</p><p>Søndag får vi igjen et tilfelle der strøm flyter «feil vei», på grunn av endringene som er gjort i Sverige. Prisene i SE3 er lavere enn i Danmark. Likevel sender Danmark strøm til Sverige, som igjen sender videre til Norge. Dette er effekten av en ny ordning som ble innført for et halvt år siden, og som i praksis har <a href="https://www.europower-energi.no/kraftmarked/ny-ukjent-ordning-gir-storre-kraftutveksling-med-utlandet-brukes-i-perioder-til-eksport/2-1-1277317">økt utvekslingen mellom Norge og Danmark</a>, via Sverige.</p><p>Grafikken under viser hvordan strømmen flyter inn til NO2 søndag.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/11085009/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a href="https://public.flourish.studio/visualisation/11085009/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11085009" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div>