Mandag faller prisene med 5 øre/kWh i Sør-Norge. Det er ikke så overraskende, gitt at den sterke kuldeperioden som har preget Sør-Norge nå er over.

I Midt-Norge blir prisene nesten uendret fra søndag til mandag. I Nord-Norge faller imidlertid døgnprisen i spotmarkedet med 19 øre/kWh, et fall på nesten 30 prosent.

Slik blir døgnprisen i spotprismarkedet mandag:

Område Navn I dag I morgen Endring
NO1 Oslo 71 66 -7 %
NO2 Kristiansand 71 66 -7 %
NO5 Bergen 71 66 -7 %
NO3 Trondheim 66 68 2 %
NO4 Tromsø 65 46 -29 %

Det som derimot er spesielt, er prisforskjellen mellom Nord-Norge (NO4) og prisområdene rundt.

Mandag skiller det i snitt 22 øre/kWh mellom Trøndelag (NO3) og Nord-Norge. Forskjellen er like stor mot Nord-Sverige (SE1).

Fire av de siste fem dagene har differansen vært på over 20 øre/kWh, som grafikken under viser.

Historisk sett har det svært sjelden vært store prisforskjeller mellom Nord-Norge og Trøndelag. Men hittil i år har ulikhetene vært spesielt store.

Konsernsjef i Salten Kraftsamband, Liina Verme, har tidligere overfor Europower påpekt at det er Statkraft som i realiteten setter strømprisen i Nord-Norge.

Det er så stor overproduksjon i landsdelen, at de andre og mindre produsentene ikke legge seg på nivået til områdene rundt – da vil de ikke få produsert.

– I vår region er Statkraft en veldig stor produsent. Ettersom vi andre er mye mindre aktører enn Statkraft, er det de som bestemmer prisen, sa Verme tidligere i år.

Statkraft forklarer prissettingen med at de benytter sine langsiktige analyser og bare gjør det markedsreglene pålegger selskapet.

I realiteten kunne prisene i Nord-Norge ligget 20 øre/kWh høyere enn de gjør mandag, og produsentene ville levert akkurat like mye strøm til markedet.

Det er minst to effekter av dette:

  • Kundene må betale mindre for strømmen i Nord-Norge.
  • Produsentene får langt dårligere betalt enn de egentlig kunne ha fått.

Tre prisgrupper mandag

Prisbildet mandag er delt i tre i Norge og landene rundt:

  • Prisbildet er tilnærmet det samme i Sør-Norge, sørlige deler av Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, med svært små forskjeller på prisene i spotmarkedet.
  • Trondheim og de to nordligste svenske prisområdene ligger langt under de sydligere sonene store deler av døgnet.
  • Nord-Norge er i sin helt egen verden.

Pristoppen blir nådd i Tyskland med 118 øre/kWh klokken 08 mandag morgen.