Ifølge tallene fra Nord Pool starter og slutter fire av fem norske prisområder tirsdagen med negative priser.

I døgnets første fire timer får Oslo (NO1), Trondheim (NO3), Tromsø (NO4) og Bergen (NO5) minuspriser. I den aller siste timen før midnatt skjer det samme.

Det er bare prisområdet Kristiansand (NO2) som unngår priskollapsen.

Gjennom tirsdagen beveger prisen på Sørlandet seg mellom 82 øre/kWh og 104 øre/kWh.

Det er prisområdene Oslo (NO1) og Bergen (NO5) som igjen har den desidert billigste strømmen. I disse områdene varierer prisen fra minus 3 øre/kWh til 2 øre/kWh tirsdag.

I fem timer tirsdag er dermed prisforskjellen mellom NO2 og resten av Sør-Norge på over 1 krone/kWh, før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte.

En strømstøtte i NO2 vil redusere prisforskjellen til drøyt 70 øre/kWh.

Halv kapasitet mellom NO1 og NO2

I NO2 er prisen dermed nærmere hundre ganger så høy som i de andre sørnorske prisområdene. Slik blir det med en døgnpris i Oslo og Bergen på 1 øre/kWh, og 94 øre/kWh i området fra Sunnhordland til Buskerud (NO2).

De nordlige prisområdene ligger også langt høyere enn Oslo og Bergen. I Trondheim (NO3) og Tromsø (NO4) blir prisen i snitt på 9 øre/kWh.

Oslos nabo-prisområde i øst, det svenske prisområdet SE3, er også vesentlig dyrere enn Oslo tirsdag. Her vil prisen være rundt ti ganger så høy som i Oslo.

Likevel flyter det ikke strøm fra Oslo til SE3. I noen få timer, mens prisene er like, importerer isteden Oslo strøm fra området.

NO1 leverer strøm bare til ett annet prisområde tirsdag – nemlig til Kristiansand (NO2).

Det arbeides for tiden på overføringslinjene mellom Oslo og Kristiansand. Det fører til at det bare kan gå halv kapasitet mellom disse to prisområdene. Det skriver Nord Pool i en markedsmelding.

Sørover i Europa har spotprisen lenge ligget på et stabilt høyt nivå. Det fører til full eksport fra Kristiansand (NO2) også på tirsdag.

Grafikken under viser timeprisene tirsdag.