Strøm er en ferskvare. Det samme volumet som forbrukes, må produseres i samme øyeblikk. Denne balansen har lenge vært håndtert ved å justere vannkraften raskt opp og ned. Etter hvert som både forbruket øker og det kommer mer uregulerbar kraftproduksjon inn på strømnettet, øker behovet for at også forbrukssiden i markedet kan regulere opp og ned.

Det er Statnett som har ansvaret for dette i Norge, og sammen med de andre landene vi er knyttet sammen med, jobber de hele tiden for at strømmen er stabil.