Strømmen flyter i retning av høyere pris. Det er hovedregelen for hvordan strømmen flyttes mellom prisområdene i Norge og mellom Norge og utlandet.

Både fredag og lørdag er det forskjellige priser i landene rundt Norge. Den norske strømprisen legger seg ikke øverst, og heller ikke nederst, men midt imellom prisene i utlandet. Det gjør at det blir import fra noen land og eksport til andre land.

Et godt eksempel er i dag, fredag, klokken 13. Da importeres det til Sør-Norge fra både Sverige, Danmark og Tyskland, mens det eksporteres til både England og Nederland.