ANALYSE

Denne uken er markedsoppdateringen kun i tekst, men vi kommer tilbake med både video og podcast om to uker. Her kan du lese om utviklingen i de ulike markedene som påvirker vår strømpris:

80 prosent nedgang i gassprisen på 5 måneder

I slutten av august var gassprisen handlet helt oppe i 342 euro/MWh. Det er 17 ganger så høyt som det som ble ansett som en normal pris før Russland startet å vise aggresjon overfor Ukraina. Frem til sommeren 2021 var en normal pris på omtrent 20 euro/ MWh.

God tilgang på gass og milde temperaturer gjennom vinteren har gjort at gassprisen har rast nedover siden i sommer. Nå handles det naturgass i Europa til under 60 euro/MWh, som nok nå føles billig.

Gasslagrene i Europa ligger fremdeles over 80 prosent fylling, noe som er høyere enn normalt for denne tiden på året. I Kina rapporteres det også om fulle lagre av flytende gass (LNG), ifølge en analyse fra Trading Economics.

Sistnevnte bidrar til at skip, lastet med flytende naturgass, seiler i retning Europa for å få losset energien. Det bidrar til ytterligere press nedover på gassprisen.

«Happy hour» for produsentene i noen uker

De produsentene som har mulighet til å regulere vannkraftproduksjonen fra magasiner, vil velge å produsere de timene der prisen er høy, og la være å produsere de timene prisen er lav. Nå er vi inne i den mest hektiske «tappesesongen» - som betyr at dette er tiden på året hvor forbruket av strøm er størst, og hvor prisene også normalt er høyest.

Dette er tiden hvor det skal produseres mest mulig kraft, for å få mest mulig verdi ut av vannkraftproduksjonen.

– Produsentene skal tømme magasinene i vinter. Det er ikke noe som skal bremse produsentene nå, sa analysesjef i Volue Innsight, Tor Reier Lilleholt, til Europower tidligere denne uken.

Produsentene i Sør-Norge, tenker nok ganske så likt som Lilleholt. Ser vi på produksjonen i dag, fredag 20. januar, ser vi at produsentene gir nesten full gass på produksjonen. Sett bort fra noe import fra Midt-Norge, dekker produsentene i Sør-Norge alt forbruk i landsdelen, pluss at alle utenlandskabler eksporterer på tilnærmet maksimalt nivå.

Til og med til Sverige eksporteres det, selv om prisen der er lavere enn i Sør-Norge mange timer. Årsaken til det er noe som heter «sumrestriksjon», som Europower har omtalt tidligere.

Eksport av strøm fredag 20. januar Foto: Europower

I og med at de sørnorske strømprisene ligger lavere enn i utlandet, sørger produsentene for at de kan holde høy produksjon, på gode priser, og eksportere så mye strøm som kablene klarer.

Produsentene kunne oppnådd en høyere pris, men da ville produksjonen blitt lavere. Lavere produksjon betyr at det ville blitt vann «til overs», som blir liggende i magasinene inn i sommeren. Verdien på dette vannet ville da falt i takt med fallende sommerpriser på strøm.

Denne situasjonen kan være gjeldene noen uker fremover, siden strømprisene er ventet å holde seg på dette nivået ut februar.

Godt med vann for resten av vinteren

Vannmagasinene i Norge holder seg rett i underkant av sesongnormalen. De milde temperaturene forrige uke sørget for at strømforbruket i Norge var det laveste forbruket målt, for tilsvarende uke, på fem år. Strømprisene var relativt lave, med omtrent 1 kr/kWh i Sør-Norge i gjennomsnitt. Midt-Norge fikk en snittpris på 75 øre/kWh, mens Nord-Norge igjen fikk den laveste gjennomsnittlige strømprisen i Nord-Europa, på 40 øre/kWh.

61,8 prosent av magasinkapasiteten i Norge er nå fylt med vann. Det er 3,6 prosentpoeng lavere enn sesongnormalen. Det tilsvarer omtrent 3 TWh mindre vann lagret i magasinene enn normalt, viser tall fra NVE.

Prisforventningene fremover har falt som en stein

I takt med fallende gasspris, og at været denne vinteren har vært skånsom mot energimarkedene, har også forventet pris frem i tid falt kraftig.

I starten av desember ble kontrakter for levering i januar i Sør-Norge priset helt opp i 4 kr/kWh. Glasset var halvtomt blant analytikere og krafthandlere, som stort sett så mørke skyer på himmelen.

I dag vet vi bedre, glasset har fylt seg opp til halvfullt, og skuldrene til markedsaktørene har blitt sluppet en del ned.

Nå handles de nærmeste kontraktene for Sør-Norge til omtrent 1,3 kr/kWh. Det er kun én tredjedel av prisen som var forventet for to måneder siden.

I grafen over kan vi se at prisene for å sikre strømleveranser frem i tid har falt kraftig de siste to månedene. I starten av desember (stiplede linjer) lå prisene vesentlig over de prisene som markedet handler til i disse dager (hele linjer).

Prisene er hentet fra markedet, og på grunn av lav likviditet i noen av produktene kan det være avvik fra stengekurser og de faktisk handlede prisene.

Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse markedsoppdateringene. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.