Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

</div><p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"> </script></p><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Fallende priser i Sør-Norge</p><p>Siden starten av året har gjennomsnittlige spotpriser per uke falt fra oppunder 1,50 kr/kWh, ned mot 1 kr/kWh sist uke. Denne uken kan gjennomsnittsprisen falle under 1 kr/kWh for første gang siden uke 2, da prisen var 99,8 øre/kWh i Sør-Norge.</p><figure itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SoftwareSourceCode" itemref="urn:newsml:dn.no:20230323:1424750-script-asset" class="dp-script-asset dp-plugin-element dp-plugin-embedScriptPlugin" plugin-name="embedScriptPlugin" width=""><code><![CDATA[&lt;div style="left: 0; width: 100%; height: 575px; position: relative;"&gt;&lt;iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13168088/embed" style="top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;" allowfullscreen scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;]]></code><figcaption> <div class="script-embed-info"><span class="script-embed-label">Embed:</span> <span class="script-embed-title">ukespriser</span></div> <div class="script-embed-preview-image"><img src="https://public.flourish.studio/published_thumbnails/visualisation/13168088/9e0a6b02a6536302.jpg" /></div> <div class="original-url">https://public.flourish.studio/visualisation/13168088/</div> </figcaption></figure> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Vannverdiene justeres ned i Sør-Norge</p><p>Sammen med prisnedgang på kontinentet, faller også strømprisene i Sør-Norge. Produsentene i Sør-Norge skrur opp produksjonen av strøm på stadig lavere priser.</p><p>Forrige uke kunne det se ut til at produsentene ville ha priser over 118 øre/kWh produsere mer strøm, og derfor også produsere strøm for eksport til Tyskland. På priser under 118 øre/kWh, ble produksjonen redusert, slik at utenlandskablene importerte strøm, istedenfor å eksportere. Det betyr at vannkraftprodusentene sparte på vannet, i tro på at de skulle få betalt over 118 øre/kWh senere.</p><figure itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SoftwareSourceCode" itemref="urn:newsml:dn.no:20230323:1424751-script-asset" class="dp-script-asset dp-plugin-element dp-plugin-embedScriptPlugin" plugin-name="embedScriptPlugin" width=""><code><![CDATA[&lt;div style="left: 0; width: 100%; height: 575px; position: relative;"&gt;&lt;iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13143425/embed" style="top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;" allowfullscreen scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;]]></code><figcaption> <div class="script-embed-info"><span class="script-embed-label">Embed:</span> <span class="script-embed-title">Utveklsing TY 140323</span></div> <div class="script-embed-preview-image"><img src="https://public.flourish.studio/published_thumbnails/visualisation/13143425/5fb26fab009bf1d5.jpg" /></div> <div class="original-url">https://public.flourish.studio/visualisation/13143425/</div> </figcaption></figure><p>Én uke senere, er produsentene villige til å skru opp produksjonen allerede på 96 øre/kWh. Ny kunnskap om markedet, fallende råvarepriser og endrede værprognoser kan ha bidratt til at vannkraftprodusentene nå mener at de må skru opp produksjonen på priser som ligger 20 øre/kWh lavere enn det som var prisforlangende forrige uke.</p><figure itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SoftwareSourceCode" itemref="urn:newsml:dn.no:20230323:1424752-script-asset" class="dp-script-asset dp-plugin-element dp-plugin-embedScriptPlugin" plugin-name="embedScriptPlugin" width=""><code><![CDATA[&lt;div style="left: 0; width: 100%; height: 575px; position: relative;"&gt;&lt;iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13142882/embed" style="top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;" allowfullscreen scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;]]></code><figcaption> <div class="script-embed-info"><span class="script-embed-label">Embed:</span> <span class="script-embed-title">Utveklsing TY 220323</span></div> <div class="script-embed-preview-image"><img src="https://public.flourish.studio/published_thumbnails/visualisation/13142882/b7c5e354c2733651.jpg" /></div> <div class="original-url">https://public.flourish.studio/visualisation/13142882/</div> </figcaption></figure><p>Siden nyttår ser vannverdiene ut til å stadig bli flyttet nedover. I starten av året ble det ikke produsert strøm for eksport før prisen var omtrent 1,8 kr/kWh, mens produsentene nå er villige til å produsere på priser under 1 kr/kWh.</p><figure itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SoftwareSourceCode" itemref="urn:newsml:dn.no:20230323:1424753-script-asset" class="dp-script-asset dp-plugin-element dp-plugin-embedScriptPlugin" plugin-name="embedScriptPlugin" width=""><code><![CDATA[&lt;div style="left: 0; width: 100%; height: 575px; position: relative;"&gt;&lt;iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13157945/embed" style="top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;" allowfullscreen scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;]]></code><figcaption> <div class="script-embed-info"><span class="script-embed-label">Embed:</span> <span class="script-embed-title">Vannverdi NO2 TV</span></div> <div class="script-embed-preview-image"><img src="https://public.flourish.studio/published_thumbnails/visualisation/13157945/c1a12b14ef279dc5.jpg" /></div> <div class="original-url">https://public.flourish.studio/visualisation/13157945/</div> </figcaption></figure> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Vesentlig lavere sommerpriser enn i fjor</p><p>Kontraktene for å prissikre strømleveranse gjennom andre og tredje kvartal (terminkontrakter), er også i fallende trend. I Tyskland har disse sommerkontraktene falt omtrent 20 prosent, mens kontraktene for å prissikre sommerstrømmen i Sør-Norge faller enda mer.</p><figure itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SoftwareSourceCode" itemref="urn:newsml:dn.no:20230323:1424754-script-asset" class="dp-script-asset dp-plugin-element dp-plugin-embedScriptPlugin" plugin-name="embedScriptPlugin" width=""><code><![CDATA[&lt;div style="left: 0; width: 100%; height: 575px; position: relative;"&gt;&lt;iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13129956/embed" style="top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;" allowfullscreen scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;]]></code><figcaption> <div class="script-embed-info"><span class="script-embed-label">Embed:</span> <span class="script-embed-title">Q2 Q3</span></div> <div class="script-embed-preview-image"><img src="https://public.flourish.studio/published_thumbnails/visualisation/13129956/a374a0f704d05969.jpg" /></div> <div class="original-url">https://public.flourish.studio/visualisation/13129956/</div> </figcaption></figure> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Solid ressurssituasjon</p><p>Fyllingsgraden i vannmagasinene er normal i Norge, i gjennomsnitt. På Sør-Vestlandet (NO2), isolert, er fyllingsgradene noe under normalt, men det kompenseres med et overskudd av snø, i forhold til normalt, ifølge tall fra analysebyrået Energy Quantified.</p><p>Et overskudd i ressursbalansen betyr at produsentene må forvente at det skal produseres mer vannkraft enn normalt fremover. Det har en prisdempende effekt på strømprisen.</p><figure itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SoftwareSourceCode" itemref="urn:newsml:dn.no:20230323:1424755-script-asset" class="dp-script-asset dp-plugin-element dp-plugin-embedScriptPlugin" plugin-name="embedScriptPlugin" width=""><code><![CDATA[&lt;div style="left: 0; width: 100%; height: 575px; position: relative;"&gt;&lt;iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13168195/embed" style="top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;" allowfullscreen scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;]]></code><figcaption> <div class="script-embed-info"><span class="script-embed-label">Embed:</span> <span class="script-embed-title">Hybal 230323</span></div> <div class="script-embed-preview-image"><img src="https://public.flourish.studio/published_thumbnails/visualisation/13168195/470d75fc547cadc0.jpg" /></div> <div class="original-url">https://public.flourish.studio/visualisation/13168195/</div> </figcaption></figure> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Oppstart kjernekraft gir bedre kraftbalanse i Norden</p><p>Det finske kjernekraftverket, Olkilouto 3 - som er mer enn ti år forsinket, er i gang med prøvedrift, og produserer nesten på full kapasitet. Med 1600 MW kapasitet er kraftverket et av verdens største kjernekraftreaktorer og forventer å ha en årsproduksjon på 12 TWh. Det er omtrent 14 prosent av det finske strømforbruket og vil kunne redusere Finlands importbehov av strøm med hele 60 prosent.</p><p><b>Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til <a href="mailto:news@europower.com" target="_blank">redaksjonen</a> eller <a href="mailto:magnus@europower.no" target="_blank">Magnus</a>.</b><br /></p><p>Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast:</p><p><iframe src="https://embed.acast.com/5d66c39facaad2655093c055/641c37d7a7146c0011789468" frameborder="0" width="100%" height="190px" /></p>