Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

Fallende priser i Sør-Norge

Siden starten av året har gjennomsnittlige spotpriser per uke falt fra oppunder 1,50 kr/kWh, ned mot 1 kr/kWh sist uke. Denne uken kan gjennomsnittsprisen falle under 1 kr/kWh for første gang siden uke 2, da prisen var 99,8 øre/kWh i Sør-Norge.

Embed: ukespriser
https://public.flourish.studio/visualisation/13168088/

Vannverdiene justeres ned i Sør-Norge

Sammen med prisnedgang på kontinentet, faller også strømprisene i Sør-Norge. Produsentene i Sør-Norge skrur opp produksjonen av strøm på stadig lavere priser.

Forrige uke kunne det se ut til at produsentene ville ha priser over 118 øre/kWh produsere mer strøm, og derfor også produsere strøm for eksport til Tyskland. På priser under 118 øre/kWh, ble produksjonen redusert, slik at utenlandskablene importerte strøm, istedenfor å eksportere. Det betyr at vannkraftprodusentene sparte på vannet, i tro på at de skulle få betalt over 118 øre/kWh senere.

Embed: Utveklsing TY 140323
https://public.flourish.studio/visualisation/13143425/

Én uke senere, er produsentene villige til å skru opp produksjonen allerede på 96 øre/kWh. Ny kunnskap om markedet, fallende råvarepriser og endrede værprognoser kan ha bidratt til at vannkraftprodusentene nå mener at de må skru opp produksjonen på priser som ligger 20 øre/kWh lavere enn det som var prisforlangende forrige uke.

Embed: Utveklsing TY 220323
https://public.flourish.studio/visualisation/13142882/

Siden nyttår ser vannverdiene ut til å stadig bli flyttet nedover. I starten av året ble det ikke produsert strøm for eksport før prisen var omtrent 1,8 kr/kWh, mens produsentene nå er villige til å produsere på priser under 1 kr/kWh.

Embed: Vannverdi NO2 TV
https://public.flourish.studio/visualisation/13157945/

Vesentlig lavere sommerpriser enn i fjor

Kontraktene for å prissikre strømleveranse gjennom andre og tredje kvartal (terminkontrakter), er også i fallende trend. I Tyskland har disse sommerkontraktene falt omtrent 20 prosent, mens kontraktene for å prissikre sommerstrømmen i Sør-Norge faller enda mer.

Embed: Q2 Q3
https://public.flourish.studio/visualisation/13129956/

Solid ressurssituasjon

Fyllingsgraden i vannmagasinene er normal i Norge, i gjennomsnitt. På Sør-Vestlandet (NO2), isolert, er fyllingsgradene noe under normalt, men det kompenseres med et overskudd av snø, i forhold til normalt, ifølge tall fra analysebyrået Energy Quantified.

Et overskudd i ressursbalansen betyr at produsentene må forvente at det skal produseres mer vannkraft enn normalt fremover. Det har en prisdempende effekt på strømprisen.

Embed: Hybal 230323
https://public.flourish.studio/visualisation/13168195/

Oppstart kjernekraft gir bedre kraftbalanse i Norden

Det finske kjernekraftverket, Olkilouto 3 - som er mer enn ti år forsinket, er i gang med prøvedrift, og produserer nesten på full kapasitet. Med 1600 MW kapasitet er kraftverket et av verdens største kjernekraftreaktorer og forventer å ha en årsproduksjon på 12 TWh. Det er omtrent 14 prosent av det finske strømforbruket og vil kunne redusere Finlands importbehov av strøm med hele 60 prosent.

Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.

Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast: