Med nesten dobbelt så høy vindkraftproduksjon som normalt, har strømprisene i Tyskland, Nederland og Danmark beveget seg under null noen timer i dag, mandag. Til i morgen er det også noen timer som er tett på gratis.

Det vurderes som for lave priser for de sørnorske strømprodusentene, som reagerer med å strupe produksjonen. Resultatet er at eksport av strøm, blir erstattet med massiv import.