Med nesten dobbelt så høy vindkraftproduksjon som normalt, har strømprisene i Tyskland, Nederland og Danmark beveget seg under null noen timer i dag, mandag.