I årets første tertial var strømproduksjonen på 54,2 TWh. Vannkraft utgjør 88 prosent av dette, mens 10 prosent kommer fra vindkraft og 2 prosent fra varme.

Produksjonen økte marginalt fra fjoråret, og er knapt 2 prosent over gjennomsnittet for denne perioden i de siste ti årene.

Samtidig var forbruket like lavt som i fjor. Dermed er netto eksport litt høyere enn på samme tid i fjor: 4,3 TWh mot 3,9 TWh.

Nettoeksporten har økt med rundt 10 prosent, men fra et historisk sett ikke spesielt høyt nivå.