Krise for kjernekraften. Tørke. Stopp for russisk gass. Energiåret i fjor var eksepsjonelt.

– Vi mistet 200 TWh på toppen av at det var krig i Europa. Heldigvis var det nesten 100 TWh med ny vindkraft og solkraft som var på vei inn, som ble ferdig utbygd. Resten måtte tvinges inn via en ekstrem pris, sier Lilleholt til Europower.

I år ser det mye bedre ut, slår han fast.

Lilleholt anslår at det kan bli tilgjengelig så mye som 200 TWh fornybar kraft i det europeiske markedet i år. Det vil ha en enorm effekt på forbruket av gass – som er den første energikilden som fjernes når det blir brukt mer fornybart.

– Den totale balansen i Europa viser at det kommer stadig mer fornybar energi, og samtidig faller forbruket. Etterspørselen etter gass er ekstremt mye lavere enn for ett år siden. Bare fra desember og til nå, har det vært en formidabel endring.

Mer av alt fornybart

Priskrisen som toppet seg i august/september i fjor, har ført til at folk og bedrifter sparer strøm. Det kan frigjøre kanskje 50 TWh i år, fordi forbruket er lavere enn for ett år siden, anslår analytikeren.

I tillegg vil kjernekraften sannsynligvis få et mer normalt år enn i fjor. I tillegg skal antakelig det nye finske kjernekraftverket Olkiluoto 3 endelig produsere stabilt og for fullt. Så sant det blir et mer normalt år hva gjelder nedbør, vil det også gi 40 TWh ekstra vannkraft.

– Samtidig får du nye 100 TWh med vind og sol. Dermed kan det bli mer enn 200 TWh positiv forbedring i energibalansen. Da er det den dyreste produksjonen, som er kull og gass, som må gi seg. Dermed blir reduksjonen i gassproduksjonen enorm.

Ifølge Our World In Data hadde EU 557 TWh med gass som kilde i fjor. I teorien kan nærmere 40 prosent av gassen som går til produksjon av elektrisitet erstattes av fornybare kilder og kjernekraft på ett år. Forutsetningene inkluderer altså at forbruket blir noe lavere enn i fjor.

Men i tillegg kom nesten 450 TWh fra kullkraft og 100 TWh fra olje, så det er fortsatt langt frem til fornybart erstatter alle fossile kilder i EU.

Grønt skifte i praksis

Dette er det grønne skiftet i praksis. Fornybar energi vil bare øke på fremover, påpeker Lilleholt. Det store spørsmålet blir når etterspørselen igjen vil øke. Europa skal også elektrifiseres.

– Man har gjort seg nesten uavhengig av gassen i Russland. Dette viser hvor effektiv prismekanismen er. Forbruket er redusert effektivt. Det grønne skiftet går sin gang, i full fart.

Gasslagrene i EU er fortsatt mer enn halvfulle, og omtrent dobbelt så store som for ett år siden, viser tall fra Gas Infrastructure Europe.

Effekten av at det blir mye mer fornybar energi tilgjengelig er ikke bare at gassforbruket synker. Det fører også til at prisene faller.

– Vi har gått fra 4–5 kr/kWh til 1–1,5 kr/kWh fordi det kommer stadig mer fornybar energi i Europa, og forbruket faller.

På lengre sikt advarer Lilleholt om at det ikke må bli for lite basisproduksjon i energimiksen. Det er som kjent vannkraft, men også kjernekraft og kullkraft, som kan håndtere perioder der det kommer mindre strøm fra vindkraft og solkraft.