15. januar i år var en aldri så liten merkedag i Statnetts pågående arbeid med å balansere kraftsystemet på en enklere og sikrere måte.

Den dagen godkjente RME Statnetts forslag til vilkår for leverandører av balansetjenester og vilkår for balanseansvarlige.