ANALYSE

Mandag bekrefter NVE at dersom Mongstad blir godkjent som SAKS-tiltak, vil det ikke bli benyttet som effektreserve. Anlegget vil fungere som energireserve som kan settes i produksjon for å unngå fare for rasjonering.

Det er Statnett som har ansvaret for at det til enhver tid er strøm i det norske strømnettet. Det kalles å ha systemansvaret, og Statnett beskriver det som; « … til enhver tid sørge for at det er balanse mellom den samlede produksjonen, det samlede forbruket og kraftutveksling med utlandet».