Energiinnholdet i snøen var ved inngangen til uke 16 på rundt 85 TWh, ifølge NVEs Kraftsituasjonsrapport for uke 15. Det er 2 TWh mer enn uken før. Samtidig er det ventet at snømagasinene i løpet av denne uken vil øke med ytterligere 2 TWh til 87 TWh.