Se sendingen rett under her eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

Fallende priser i ti uker

Siden pristoppen i slutten av august har strømprisene i Sør-Norge falt fra omtrent 5,5 kr/kWh, ned til 28,5 øre/kWh sist uke.

Made with Flourish

Slutt på lave priser

Til og med forrige uke var det fallende priser for Sør-Norge sin del, og uken sluttet med strømpriser på 2 øre/kWh i hele landet, fredag og lørdag. Denne uken har prisene kommet seg opp igjen, og uken avsluttes med at de sørnorske prisene klatrer over 1 kr/kWh.

Made with Flourish

Mye nedbør bidro til de lave prisene - nå er vannstanden på vei ned

Spesielt Vestlandet fikk merke de store vannmassene som hopet seg opp i vassdragene etter den voldsomme nedbørsperioden.

Made with Flourish

Men også Østlandet har hatt stor vannføring. Vannivåene er nå på vei ned igjen, og prognosene peker videre nedover. Det betyr at det ikke lengre produseres ukontrollert mye strøm i elvekraftverkene og vannkraftprodusentene tar tilbake «kontrollen på vannet». Det betyr at de velger når, hvor mye, og til hvilken pris de ønsker å produsere strøm.

Made with Flourish

Normal fyllingsgrad i nesten hele landet

Alle prisområder, utenom Sør-Vestlandet (NO2), har nå fyllingsgrader i vannmagasinene som er høyere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene. Totalt for landet, er også fyllingsgraden over det normale. Det sørligste prisområdet er det området med den største kapasiteten i vannmagasinene, og samtidig også den største kapasiteten på produksjon (vannturbiner). Området har også flere av de store flerårsmagasinene vi har i Norge. Som navnet tyder, så tar det flere år, med normal nedbør, å fylle et flerårsmagasin.

Made with Flourish

Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.

Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast: