Kraftbransjen ønsker å ha en fot innenfor det forespeilte «hydrogeneventyret». Torsdag åpnet Dalane Energi sitt hydrogenanlegg i Egersund. Onsdag lanserte Å Energi et pilotanlegg for grønn hydrogenproduksjon i Kongsberg, like ved Pikerfoss vannkraftverk.