Strømprisene endrer seg betydelig i Norges viktigste produksjons- og eksportområde mandag. I NO2, som går fra Sunnhordland til Buskerud, faller prisen fra 64 øre/kWh i dag til knapt 26 øre/kWh mandag.

Prisen blir altså mer enn halvert fra søndag til mandag – nedgangen er på hele 60 prosent.

I mange måneder har det vært svært store prisforskjeller internt i Sør-Norge, noe som har medført sterke reaksjoner blant politikere og opinion.

Mandag blir differansen mellom Oslo (NO1) og Sørlandet (NO2) 24 øre/kWh.

Det er den minste prisforskjellen vi har hatt i Sør-Norge siden sist prisene i NO2 var skikkelig lave: 9. august.

Før de nyeste utenlandsforbindelsene og energikrigen med Russland, var det knapt prisforskjell mellom NO1 og NO2 i det hele tatt. Normalt har prisforskjellene mellom NO1 og NO2 også forsvunnet på høsten de siste par årene.

Det gjenstår å se om mandagens spotpriser er et blaff, eller om de indikerer en ny utvikling.

I NO1 og NO5 (Bergen) varierer prisen mellom null og 4 øre/kWh mandag. I NO2 er prisen 10 øre/kWh i fire timer natt til mandag, før toppen blir nådd med 62 øre/kWh klokken 19 mandag kveld. Mandag blir det dermed prisene så lave at det ikke blir strømstøtte for forbrukerne. Produsentene i NO2 unngår også for en gangs skyld å betale høyprisavgift, siden spotprisen faller under 70 øre/kWh.

Mens magasinene i NO1 nesten er smekkfulle, er fyllingsgraden i NO2 litt under normalen per uke 36 (forrige uke), viser tallene fra NVE. Det er foreløpig ingenting som tilsier at produsentene har behov for å kvitte seg med vannet i NO2, hvor det i hovedsak er regulerbar vannkraftproduksjon.

I Oslo og Bergen fortsetter trenden med å ha Europas laveste strømpriser. Slik har det vært i hele september.

Prisbildet i Europa viser at Sørlandet presses ned i pris av Jylland mandag. Forbindelsen med Danmark skifter retning flere ganger i løpet av dagen, etter hvert som Sørlandet og Jylland skifter på å være billigst.

Pristoppen i områdene som er med i denne grafikken blir nådd i Nederland klokken 08.00, med en pris på 1,90 kr/kWh. Senere på dagen presser fornybar energi prisene også på kontinentet, men det er bare Norden som bikker marginalt under null mandag.