Prisene i Nord-Norge blir på 1,81 kr/kWh mandag, viser tallene fra Nord Pool. Det er mer enn 13 ganger så høy pris som for ei uke siden. Det er også årets høyeste strømpris for Nord-Norge. Etter to dager i slutten av november i fjor, er det også de høyeste prisene som har vært i NO4 i moderne tid.

For knapt tre uker siden lå strømprisen i Nord-Norge stabilt på 1 øre/kWh. Så steg den litt, og var forrige mandag på 14 øre/kWh. Grafikken under viser hvordan prisene i Nord-Norge fortsatt er lavere enn i resten av landet, men mandag er prisen nesten på samme nivå som i NO3 (Midt-Norge).

Made with Flourish

Klokka 07.00 hopper prisen i Nord-Norge fra 31 øre/kWh i foregående time til 2,46 kr/kWh, før avgifter, nettleie og eventuell strømstøtte. Toppen blir nådd to timer senere, klokka 09.00. Da blir prisen 4,59 kr/kWh – den samme som i resten av Nord-Europa den timen.

Sør-Norge fortsatt dyrest i Nord-Europa

Lenger sør er prisnivået det høyeste i Nord-Europa mandag. Prisnivået er marginalt høyere enn i Tyskland, Belgia og Danmark. Vi må lenger sør, til Frankrike og Østerrike, for å finne høyere strømpriser enn i NO1, NO2 og NO5 – som igjen har felles priser.

Prisene i Sør-Norge er høyest mandag kveld, toppen blir nådd klokka 19.00 med en timepris på 4,96kr/kWh.

Made with Flourish

Selv om prisnivået er litt høyere i Sør-Norge enn i Tyskland, Danmark og Storbritannia, blir det begrenset med import. Forbindelsen til Tyskland skifter retning hele tre ganger i løpet av døgnet, og samlet sett blir det marginal netto eksport fra NO2 til Tyskland. Fra Danmark blir det litt import, mens Storbritannia eksporterer strøm hele døgnet til Norge mandag. Samlet sett blir det dermed en flyt av strøm inn til NO2, noe som gjør at produsentene kan spare på vannet.

Made with Flourish