De milde temperaturene denne høsten har sørget for at det er behov for mindre energi til oppvarming. Selv om temperaturene nå er på vei ned mot mer vinterlige nivåer, er temperaturene fremdeles mildere enn normalt i Europa.

Lav etterspørsel og relativt lave strømpriser tilsier at strømprodusentene skal justere ned produksjonen av strøm. Det skjer ikke.

Med forventninger om vesentlig høyere strømpriser til vinteren, har produsentene sterke motiv for å spare så mye vann de makter frem til vinteren. Men selv om produsentene har full brems i vannkraftproduksjonen, klarer de ikke strupe strømproduksjonen.

Høyere strømproduksjon enn forbruk, skaper et tilbudsoverskudd som må eksporteres. For at eksport skal skje, må de norske prisene være lavere enn prisene der strømmen eksporteres til. Derfor presses prisene nedover.

Strømprisene i Europa ligger vesentlig høyere mandag. Med forventet under normalt med vindkraftproduksjon, er det gasskraftverkene som setter strømprisen. Hele Europa har priser som ligger over 1,5 kr/kWh mandag. Det viser tallene fra strømbørsen Nord Pool.

Selv om strømpriser på over 50 øre/kWh ikke er spesielt lavt, sett i et historisk perspektiv, så er det vesentlig lavere enn vi har blitt vant til det siste året.

Prisområde Mandag Søndag Endring
Oslo (NO1) 54,0 26,7 102 %
Kristiansand (NO2) 54,0 30,1 79 %
Bergen (NO5 54,0 26,7 102 %
Trondheim (NO3) 41,5 26,0 60 %
Tromsø (NO4) 18,9 17,1 11 %

Engrospriser på strøm, mandag 14. november. Prisene er eksklusive skatter, nettleie og eventuell strømstøtte.

Lite vind - mye tilsig

Ifølge tall fra analysebyrået Energy Quantified skal produksjonen av vindkraft ligge under normale nivåer mandag, men vannkraftproduksjonen er ventet å ligge omtrent 20 prosent over det som er normalt.

Sist uke kom det omtrent dobbelt så mye nedbør som normalt i Norge. Spesielt Vestlandet har fått merke konsekvensene av dette, men også på Østlandet er det mye vann i vassdragene.

De milde temperaturene gjør at nedbøren kommer som regn, og ikke som snø. Det betyr at nedbøren kommer som tilsig i vassdragene umiddelbart. Mens nedbørsmengdene sist uke var omtrent det dobbelt av normalt, så har tilsiget vært mer enn tre ganger så høyt som normalt i Norge. På Vestlandet var tilsiget mer enn fem ganger det normale.

Strømproduksjon fra elvekraftverk kan ikke reguleres på samme måte som strømproduksjon fra vannmagasiner. Dersom det er mye vann i elven, vil elvekraftverkene ha høy produksjon. Vannet kan ikke spares til senere, men renne rett på havet. Det ligner derfor mye på vindkraft, som heller ikke kan spare produksjonen til en periode uten vind.

Mye vann, betyr derfor mye strømproduksjon. Det betyr faktisk for mye strømproduksjon i Norge, som gjør at strømprisen igjen blir presset ned under prisene vi finner utenfor Norge.

Made with Flourish