Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt, er én av flere i opposisjonen som mener den nye fastprisordningen ikke fungerer. Næringsminister, Jan Christian Vestre, forsvarer ordningen og mener det er stor pågang, og at det er tegnet en rekke avtaler.

I en artikkel i NRK fredag, forteller sjefen i Å Energi-eide Entelios, Kolbjørn Hembre, at de ikke har solgt en eneste fastprisavtale.

Entelios videreselger fastpriskontrakter fra Å Energi til kunder på Sør-Vestlandet (NO2) og kontrakter fra Hafslund på Østlandet (NO1) og Bergensregionen (NO5).

Ingen kontrakter hos Volte heller

Hafslund tilbyr sine fastpriskontrakter også gjennom sitt datterselskap Volte, som de eier sammen med Eviny. Daglig leder Simen Armond i Volte forteller til Europower at heller ikke de har solgt noen fastprisavtaler.

Han sier at det har vært en del interesse fra kunder. Den største interessen opplevde de før prisene ble presentert. Volte har ikke noen spesiell anbefaling til kundene, men det må være opp til kunden selv å vurdere om de vil tegne fastpris eller ikke, forteller Armond.

Armond synes prisene er høye, og at kontraktenes innretning kan være uheldige for kundene. Siden kunden sikrer det samme volumet hver time, hele døgnet, inkludert helger, gjennom hele avtaleperioden, kan fastpriskontrakten gi uheldige utfall.

Han forteller at Volte fortsatt kan tilby de «gamle» fastprisavtalene, og tror det kan passe bedre for mange kunder, siden disse kontraktene kan tilpasses forbruket bedre.

Lyse selger flest fastprisavtaler

Kraftkonsernet Lyse tilbyr fastprisavtaler til bedrifter på Sør-Vestlandet (NO2) - kun gjennom sitt eget strømsalgselskap, Lyse Energi. Kommunikasjonssjef, Atle Simonsen, forteller at de har opplevd stor interesse for sitt fastpristilbud.

– Vi har hatt en betydelig interesse for fastpristilbudet vårt. Vi har signert både små og store kunder. I løpet av 5 dager signerte vi fastprisavtaler med nesten 80 ulike bedrifter.

Det gjør at Lyse er det kraftselskapet som har solgt flest kontrakter, ifølge Simonsen.

– Det var mer enn vi hadde forventet på forhånd, vi tror det skyldes at vi hadde de laveste prisene av de som lanserte fastpristilbud, sier Simonsen.

Lyse var tidlig offensiv i sin prising av fastpriskontrakter. Med lave priser, håper konsernet at de skal kunne tiltrekke seg flere kunder.

– Vi håper det skal sørge for at vi både beholder de kundene vi har og at vi får nye bedriftskunder, sa konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard i en pressemelding fra desember.

Statkraft-avtalene selger, selv om de er dyrere enn Hafslund

Fjordkraft, som videreselger kontrakter fra Statkraft, har så langt solgt 39 fastprisavtaler, til ulike typer alminnelige bedrifter, forteller kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft, Jeanne Tjomsland Europower.

I Fortum kan kommunikasjonssjef, Kristian Myrseth, fortelle om stor interesse om fastpristilbudet, men at antallet kontrakter inngått er moderat.

Fortum hadde omtrent 100 besøk per dag på nettsiden om fastpris før jul, og omtrent 50 besøk per dag etter jul. Omtrent 10 prosent av de besøkende registrerte seg som interessert i å motta tilbud, men av disse er det kun åtte avtaler som er inngått.

Selv om tilbudet fra Statkraft, som Fjordkraft og Fortum videreselger, er opp mot 10 prosent dyrere enn tilbudet fra Hafslund, så er det kunder som ønsker å tegne disse fastprisavtalene. Kontraktene til Statkraft har, etter det Europower erfarer, solgt 47 kontrakter, mens Hafslund ikke har solgt noen.

Fallende priser på tross av lite konkurranse

Alle strømsalgselskapene Europower har vært i kontakt med, understreker at det må være kunden selv som må vurdere om fastpris er noe for dem. Fallende råvarepriser og terminpriser i det alminnelige strømmarkedet, har hatt påvirkning på de prisene produsentene tilbyr. Det viser at tidspunktet for å inngå fastpris vil avgjøre hvilken pris kunden ender opp med.

Til nå er det store prisforskjeller mellom de forskjellige kraftselskapene, men kunden må enten ta til takke med det tilbudet sin leverandør har, eller velge å bytte strømleverandør, for å få tak i de beste tilbudene.

Geografien har også stor betydning. Lyse har vært den mest offensive tilbyderen i markedet, men de tilbyr kun kontrakter i det prisområdet de har strømproduksjon, nemlig NO2. Dette på tross av at regjeringen har åpnet for at selskapene kan tilby kontrakter også utenfor sitt eget prisområde.

Kraftprodusent Fastpristilbud Prisområde Antall solgte kontrakter
Å Energi 129,50 NO2 0
Statkraft 121,27 NO5 47
Lyse 111,90 NO2 80
Hafslund 109,50 NO1 + NO5 0
SUM - - 127

Prisene i tabellen er hentet fra de laveste pristilbudene fra kraftprodusentene, fra det siste tilbudet selskapene har annonsert. Tilbudet fra Lyse er ikke oppdatert siden romjulen, mens alle de andre har oppdatert priser denne uken.

Statkraft har forskjellige priser i alle de tre sørnorske prisområdene. Prisen gjengitt her er den laveste prisen de tilbyr i Sør-Norge.

Konkurransen kunne vært skjerpet på flere måter

Dersom kraftprodusentene kunne tilby flere strømleverandører å videreselge sine fastpriskontrakter. Konkurransen ville da vært om påslag på prisen og fastbeløpet per måned. Siden påslaget er regulert til å være maksimalt 2,5 øre/kWh, og fastleddet begrenset til 99 kr/måler/måned, så det er ikke veldig mye strømleverandørene har å konkurrere på seg imellom, men noe er det.

Den største effekten av mer konkurranse ville vi fått dersom flere kraftprodusenter kommer på banen. De kan konkurrere på den faktiske fastprisen, og vil derfor ha mye mer å gå på.

Det er til nå fire kraftprodusenter som tilbyr fastpriskontrakter til næringslivet. Næringsministeren oppfordrer flere selskaper til å delta.