Som Europower og en rekke andre medier har skrevet om, har Los høstet mye kritikk for sitt siste fastpristilbud. Tillitsfulle kunder har takket ja til «Los Forutsigbar», en avtale som skulle gi forutsigbarhet og trygghet. I stedet fikk kundene et produkt som verken var fast, forutsigbart eller reduserte risikoen for høye priser.

Kundene risikerte å måtte betale en strømpris på hele 6,50 kr/kWh for november og desember. Så høyt kan ikke en spotavtale bli priset, siden strømstøtten sørger for en makspris på omtrent 6 kr/kWh inklusive moms.

Nå gjør Los full retrett, og vil rydde opp.

Los har nå tatt beslutningen om at ingen kunder lengre er bundet til avtalen, sier daglig leder for Los, Jan Vidar Thoresen, til Europower.

– Nå er vi opptatt med å rydde opp i dette, og vi skal gjøre det på en ordentlig måte, forteller Thoresen.

Ble et komplisert produkt

De aller fleste kunder har allerede benyttet seg av angreretten og gått ut av avtalen, men de resterende kundene blir i disse dager kontaktet av Los, med informasjon om at de ikke vil være bundet til avtalen.

– Vi har hatt en tradisjon med å tilby fastpris til kunder med spotpris gjennom produktet som heter «Los Forutsigbar». Dette fortsatte vi med inn i denne vinteren. I september var prisene ganske brutale, og derfor ble det veldig høy pris i fastpristilbudet for november og desember, sier Thoresen.

Produktet i seg selv går ut på at kundene får tilbud om å fryse prisen i korte perioder, for å beskytte seg mot de høye pristoppene i strømmarkedet. Etter endt fastprisperiode, vil kundene gå tilbake til den spotprisavtalen de hadde i utgangspunktet. Ifølge selskapet selv, har dette historisk vært et godt produkt for kundene, og i det siste har de har også opplevd høyere etterspørsel etter fastpris.

På lavere fastpriser har kanskje produktet fungert, men ettersom prisene i markedet har steget kraftig, er det flere utfordringer for kundene å binde seg til en fastprisavtale, kombinert med statens strømstøtteordning.

– Høy fastpris sammen med strømstøtten blir et komplisert produkt og vi ser i ettertid at dette er et produkt som vi ikke skulle tilbudt våre kunder. Det gikk nok litt på automatikk, innrømmer Thoresen.

Den høye fastprisen øker risikoen for kunden dersom spotprisene og strømstøtten blir lav, men dersom spotprisen blir høy, vil kunden kunne komme meget gunstig ut av ordningen. Utfordringen her er at produktet ikke lengre gir forutsigbarhet og i alle fall ikke en fast pris, samtidig som det eksponerer kundene for høy risiko for høye priser.

Ga kundene mulighet til å angre

I tillegg til at produktet i seg selv ikke var godt egnet for kundene, var det også uklarheter rundt angreretten for kundene. Reglene om hvordan strømselskapene skal informere kundene om retten til angre er streng. Los innrømmet forrige måned at kundene ikke var informert godt nok i forhold til angreretten, og valgte derfor å sende ut ny informasjon om angrerett til kundene, med ny 14 dagers frist for kundene å gå ut av avtalen.

– I november sendte vi ut melding til alle kundene om de kunne benytte angreretten, og det var det mange som gjorde, forteller Thoresen.

Faktisk så mange som 90 prosent av kundene som hadde tegnet seg til avtalen, valgte å gå ut av avtalen.

– Vi informerte bredt, både direkte til hver enkelt kunde, men også via media. Vi har vært nøye med å sende ut informasjon, og er ganske sikre på at alle har fått informasjon om angreretten, sier han.

De siste kundene som ikke har trukket seg fra avtalen, har fått en strømfaktura for november som de nok ikke har sett maken til. Etter at strømstøtten er trukket fra var fremdeles strømprisen over 6 kr/kWh, før nettleie og avgifter.

Los informerer nå kundene om at den store enorme fakturaen vil bli kreditert.

– Kundene blir kreditert faktura for november, og vil få en ny faktura i romjulen som baserer seg på det spotproduktet de hadde i forkant. Også for desember vil kundene få fakturert etter spotavtalen. Vi håper det blir en liten julegave til de som er frustrert over situasjonen de har kommet opp i, sier han.

Vil ta læring av dette

Thoresen ser nå klart at produktet, som de har hatt god erfaring med, ikke lenger fungerer. Det er store endringer i markedsprisene og innføring av strømstøtte som gjør at produktet ikke lengre er et egnet produkt for private strømkunder.

– Los og Glitre Energi Strøm har en historie på å være ordentlige, og det ønsker vi å fortsette å være. Sammen med alle våre dyktige medarbeidere skal vi ta læring av dette, sier Thoresen som for tiden er daglig leder både for Los, og for Glitre Energi Strøm.

Begge selskapene er nå en del av det nyfusjonerte Å Energi, som er en fusjon mellom Agder Energi og Glitre. Thorsen håper de vil kunne samle alle kundene i ett selskap i løpet av første kvartal det kommende året.

– Vi skal jobbe med å samle Los og Glitre Energi Strøm i ett fremoverlent og flott selskap som gir kundene verktøy til aktivt å bidra i det grønne skiftet. Vi håper å få gjennomført den operative integreringen i løpet av 1. halvår 2023, avslutter Thoresen.

Navnet på det fusjonerte strømselskapet er ikke bestemt.