Døgnprisen lørdag i NO1 og NO5 blir 1,8 øre/kWh. Det er det klart laveste i hele Nord Pool-området.

Det betyr at lørdag har ingen andre områder i Europa lavere pris enn Oslo og Bergen.

I de billigste timene er prisen så vidt over null, men den bikker aldri over til negativ. Laveste timepris er 0,02 øre/kWh.

De svært lave prisene på Østlandet og Bergen gjør at det blir stor forskjell når man sammenligner med Sørlandet. Der er døgnprisen lørdag 84 øre, som er 47 ganger dyrere enn i resten av landsdelen.

Nesten 4000 ganger dyrere

Når prisen i enkelttimer nærmer seg null i NO1/NO5, gir slike regneøvelser liten mening.

Hvis vi likevel gjør det ser vi at strømmen i enkelttimer koster 3760 ganger mer i NO2 sammenlignet med NO1/NO5.

Selv om det er svært lave priser i NO1/NO5 lørdag, er det ikke rekord. Vi skal under en måned tilbake (8. august) da døgnprisen var negativ med minus 4 øre.

At det lørdag er så store forskjeller mellom landsdelene i Sør-Norge, handler utelukkende om prisutviklingen i NO1/NO5. Det er prisen der som har gått kraftig ned, mens prisen i NO2 er mer stabil.

Faktisk er det lørdag en liten prisnedgang også på Sørlandet.

Mens snittprisen i uken har vært 94 øre er lørdagsprisen 10 øre lavere med sine 84 øre.

Fra og med fredag denne uken er strømstøtten timebasert. Det innebærer at på lørdag vil NO2-kundene få strømstøtte for 23 av døgnets 24 timer.

Om vi tar utgangspunkt i døgnprisen på 84 øre, vil prisen etter støtte være 71,4 øre - pluss nettleie og avgifter.

Differansen vil bli mindre

Statnett har tatt for seg prisdifferansene i Sør-Norge i sin dagferske markedsanalyse. De regner med at differansen de neste årene fortsatt vil være der, men være lavere enn i dag.

– Årsaken til prisforskjellene er fysiske flaskehalser inn til NO2 som forsterkes om sommeren som følge av økt tilsig og lavere nettkapasitet. Om vinteren er prisforskjellen langt mindre, og som regel motsatt vei med høyest pris i NO1, skriver Statnett.

I 2028 tror Statnett at årsprisene vil være nesten like.

– Det vil fortsatt være flaskehals inn til NO2 på sommeren, men prisforskjellene vil være langt mindre. I tillegg er prisforskjellen motsatt vei på vinteren høyere, står det i rapporten.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Den viktigste grunnen til nedgangen i prisforskjellene er lavere europeiske priser.

– Dette reduserer prisforskjellene mellom NO2 og NO1/NO5 mye, skriver Statnett.

Men det er altså spådommen for 2028. I morgen lørdag koster strømmen 47 ganger mer på Sørlandet enn i resten av Sør-Norge.