Månedsprisen for juli er klar. Den viser at strømprisene på Østlandet og Vestlandet nå er de laveste siden 2020.

Dette er månedsprisene for juli:

  • NO1 (Østlandet): 37 øre/kWh. Laveste månedspris siden desember 2000. Den tredje måneden på rad med spotpris under 1 kr/kWh. Strømprisen i området er halvert fra juni til juli.
  • NO2 (Sunnhordland til Buskerud): 69 øre/kWh. Laveste månedspris siden juli 2021. Prisen falt 30 prosent fra juni til juli.
  • NO3 (Midt-Norge): 29 øre/kWh. Prisene gikk opp cirka 5 øre/kWh i juli, men det ble årets nest billigste måned for prisområdet.
  • NO4 (Nord-Norge): 22 øre/kWh. Samme pris som i mai og juni.
  • NO5 (Vestlandet): 37 øre/kWh. Så å si samme pris som på Østlandet, og halvert prisnivå fra juni til juli. Også i NO5 er det den laveste månedsprisen siden desember 2000.

Som grafikken under viser, har strømprisene i Sør-Norge de tre siste månedene ligget godt under 1 kr/kWh. Prisnivået i Sør-Norge er nå cirka en fjerdedel av hva det var for ett år siden.

I Midt-Norge og Nord-Norge var det for ett år siden eksepsjonelt lave priser: I juli 2021 var prisene de laveste i moderne tid.

Måneden startet med kollaps i kraftmarkedet, da minsteprisen ble tatt i bruk for første gang 2. juli. Juli brakte den kanskje mest spesielle strømdagen noensinne: 16. juli falt prisen på Østlandet til nesten minus 8 øre/kWh. Det er første og eneste gang snittprisen for et helt døgn har vært negativ i dette prisområdet. På det meste mottok strømkundene 70 øre/kWh for å bruke strøm.

Prisene har falt gjennom måneden i hele Sør-Norge, som grafikken under viser.