Sammen med resten av Nordvest-Europa, faller strømprisene i Norge til i morgen, torsdag. Størst er prisfallet i Sør-Norge, men Midt- og Nord Norge vil fortsette å ha Europas laveste strømpriser.

Prisområde Torsdag Onsdag Endring
Oslo (NO1) 138,5 150,8 -8 %
Kristiansand (NO2) 138,5 150,8 -8 %
Bergen (NO5 138,5 149,1 -7 %
Trondheim (NO3) 75,8 80,6 -6 %
Tromsø (NO4) 75,8 80,6 -6 %

Strømpriser i øre/kWh eksklusive moms, skatter, nettleie og eventuell strømstøtte. Kilde: Nord Pool

Temperaturene i Norden er ventet å falle fra 5,6 grader under normalt i dag, til 5,8 grader under normalt i morgen. Samtidig ventes vindkraften å produsere 15 prosent mindre strøm i Norden til i morgen, ifølge morgenrapporten til analysebyrået Energy Quantified.

Været isolert taler for høyere strømpriser, men strømprisene havnet på 6 – 9 prosent lavere for hele landet til i morgen.

Europeiske priser faller

Sør for Skagerrak er værsituasjonen noe annerledes. Der er det ventet at temperaturene skal stige til i morgen, samtidig som strømproduksjonen fra vindkraften vil øke.

Siden vindkraften i Tyskland er ventet å kun produsere litt over halvparten av det som er normalt for årstiden, er ikke det nok til å sende strømprisene veldig langt ned. Men lavere enn i dag.

Det må fremdeles gass- og kullkraft til for å dekke etterspørselen etter strøm i Europa. Derfor går ikke strømprisene i Europa under kostprisen for å produsere strøm fra gas eller kull.

Strømprisene faller 5 - 9 prosent i de landene som vi utveksler strøm med. Dermed faller også de Norske strømprisene.

Kaldt noen uker til

Ifølge det svenske meteorologiske institutt (SMHI), er det ventet at hele den neste fire ukers perioden, skal ha temperaturer under normalt for Norden. Det er denne uken og neste som skal være kaldest.

Ut fra analysene til Energy Quantifed, kan det se ut til at det er i dag og i morgen temperaturene for Norge vil være på det laveste. Fra fredag er det ventet at temperaturene skal stige sakte, men sikkert de neste ukene.

Temperaturavvik denne uken. Foto: ECMWF