Natt til 17. mai er det duket for strømfest i Midt- og Nord-Norge. Mellom klokken ett til seks vil du få betalt for å bruke strøm.

På det laveste vil strømprisen for Midt- (NO3) og Nord-Norge (NO4) være på minus 2,3 øre/kWh.

Det er den laveste timesprisen på strøm som noensinne er registrert i Norge.

Det vil bli hele fem timer med negative priser i Midt- og Nord-Norge natt til 17. mai. I to av timene er prisen på rekordlave minus 2,3 øre/kWh, som gjør de tidligere prisrekordene til historie.

De tidligere prisrekordene for én time i de to områdene er fra 12. november i fjor. Da var prisen i Midt-Norge -2,1 øre/kWh, mens den var -1,1 øre/kWh i Nord-Norge på det laveste.

Laveste døgnpris noensinne

I tillegg til å sette norsk rekord i lav timepris, blir det også tidenes billigste strømdøgn i Midt-Norge og Nord-Norge. Strømprisen vil variere mellom minus 2,3 øre/kWh på det laveste, til 4 øre/kWh på det høyeste gjennom dagen for de to nordligste prisområdene. Gjennomsnittsprisen blir på knapt 0,6 øre/kWh.

Den forrige rekorden var 0,97 øre/kWh for hele Sør-Norge 6. juli 2020.

Årsaken til de lave prisene er kombinasjonen lavt strømforbruk og høy strømproduksjon.

17. mai er ingen strømsluker i Norge. Siden mesteparten av næringslivet har stengt, er strømforbruket mindre enn både dagen før og etter. De siste ti årene har forbruket 17. mai ligget 7 prosent lavere enn 16. mai, og 4 prosent høyere enn 18. mai.

Ut fra flyten av strøm i Europa, ser det ut til at produksjonen av strøm i Sverige, er det som får strømprisene til å kollapse. Selv om Sverige eksporterer alt de greier, faller prisen under nullpunktet. Dette smitter over til Norge, Finland og Danmark.

Årsrekorder i Sør-Norge

I Sør-Norge blir det også relativt billig strøm i morgen, men det kan vanskelig sammenlignes med de prisene som er nord for Dovre og Sognefjorden.

Med gjennomsnittspris på 51 øre/kWh i Oslo og Bergen, og 52 øre/kWh i Kristiansand, er det årets laveste døgnpriser på strøm for de sørnorske prisområdene. Vi må tilbake til 17. november i fjor for å finne en lavere gjennomsnittspris på strøm for ett døgn.

På det laveste faller timesprisene ned til 3 øre/kWh midt på dagen. Det er kun en time så langt i år som er priset lavere enn dette, og det var sist søndag, mellom klokken 14 og 15. Da var prisen helt nede i 0,19 øre/kWh.

Kan bli mer vanlig med negative priser

I Europa har negative priser vært et fenomen i mange år allerede, mens det har vært mer uvanlig i Norge, frem til nå.

Årsaken til at det blir priser under null, er at det produseres mer strøm enn det vi klarer å forbruke. Det er en relativt ny utfordring i Norge, siden vi har hatt god kontroll på strømproduksjonen gjennom den regulerbare vannkraften.

Fremover skal Norge bygge mer uregulerbar strømproduksjon gjennom sol- og vindkraft. Det vil gjøre at produsentene mister en del av den kontrollen over hvor mye strøm som produseres.

Denne utviklingen har kommet lengre hos våre naboer i Norden og Europa. Der ser vi rett så ofte at det produseres mer enn det markedet klarer å forbruke. Da får vi gratis strøm, og som vi ser i morgen, betalt for å bruke strøm.

Mer vanlig med minus-priser i nord

Den første gang norske forbrukere fikk betalt for å bruke strøm, er bare tre år siden. 6. juli 2020 gikk strømprisen ned til minus 0,01 øre/kWh i én time i Sør-Norge.

For bergensområdet (NO5) er det den eneste timen hvor strømkundene har fått negativ strømpris på timenivå.

For Sør-Vestlandet (NO2) og Østlandet (NO1) ble det totalt fem timer med negative priser gjennom 2020, og det ble gjentatt med fem timer i 2021. Siden det har det ikke vært negative priser i Sør-Norge.

I 2021 ble det for første gang negative priser i Midt- og Nord-Norge. Det skjedde tre ganger det året, men det ble betraktelig flere timer det påfølgende året. I 2022 ble det hele 14 timer med negativ pris i Midt-Norge, og 11 timer i Nord-Norge.

Totalt har Midt- og Nord-Norge hatt omtrent tjue timer med negative priser så langt i historien, hvorav fem av disse timene er i år.

Made with Flourish