Slik blir døgnprisen i de norske prisområdene onsdag:

Område Navn I dag I morgen Endring
NO1 Oslo 70 92 33 %
NO2 Kristiansand 66 92 40 %
NO5 Bergen 70 92 33 %
NO3 Trondheim 70 87 25 %
NO4 Tromsø 70 82 17 %

Prisene stiger dermed i alle områder – aller mest i Sør-Norge etter den «historiske» tirsdagen, der Nord-Norge for første gang på tre år lå på samme prisnivå som Østlandet.

Sør-Norge får de høyeste snittprisene onsdag, med 92 øre/kWh før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte. Høyeste timepris blir på 1,52 kr/kWh for produsentene. Forbrukere med strømstøtte betaler i den timen knapt 81 øre/kWh, pluss nettleie og avgifter.

I Nord-Norge følger ikke prisene etter i samme grad, døgnprisen blir «bare» 82 øre/kWh. Det er likevel den nest høyeste strømprisen for ett døgn i NO4 så langt i år.

Kulden spiller en rolle for strømprisene onsdag. Særlig Finland må ty til alle mulige utenlandsforbindelser for å håndtere forbruket. Som grafikken nedenfor viser, blir landet liggende i sin helt egen prissone.

På denne tiden av året har Finland fortsatt et vesentlig kraftunderskudd, og landet blir dermed helt avhengig av import, også fra Baltikum.

Pristoppen i Norge og landene rundt er i morgen på 1,78 kr/kWh nettopp i Finland, klokken 06.00.

Sørlandet (NO2) fungerer som et transittområde onsdag, med ren import fra Danmark og Tyskland og utelukkende eksport til Storbritannia. Samlet sett har Norge marginalt med import onsdag, med til sammen knapt 10 GWh. Dermed kan produsentene totalt sett spare litt på vannet.