Det varslede kraftunderskuddet i Trøndelag vil ikke bli løst med ny kraftproduksjon i årene fram mot 2030. Det er konklusjonen til to store kraftprodusenter i regionen, Aneo og NTE.

– Vi må være ærlig og si at det bare er sju år til 2030.