Det varslede kraftunderskuddet i Trøndelag vil ikke bli løst med ny kraftproduksjon i årene fram mot 2030. Det er konklusjonen til to store kraftprodusenter i regionen, Aneo og NTE.

– Vi må være ærlig og si at det bare er sju år til 2030. At vi har mulighet til å levere 4,6 terawatt, som er det forventede underskuddet i Trøndelag i 2030, det er ikke realistisk, sier Tord Lien i Aneo, tidligere olje- og energiminister og regiondirektør i NHO, nå nyslått konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Aneo.